Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun kotimaassa ja/tai kansainvälisesti.

Tavoite

Yritykselle syntyy kasvutavoitteidensa tueksi selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Lopputuloksena kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma. Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen ja tähän liittyvään riskienhallintaan
 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan
 • tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ELY-keskukseen »

Valitse asiantuntija » - See more at: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/yritysten-kehitt%C3%A4mispalvelut/konsultointi/kasvu#sthash.VJriVnCk.dpuf

Kasvu ja uudistaminen

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tai uudistamiseen tähtäävälle pk-yritykselle

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka haluaa kasvaa suunnitelmallisesti ja jolla on tähän edellytykset. Lisäksi palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka on tai on tulossa sisäisistä tai ulkoisista tekijöistä johtuen murros- tai muutostilanteeseen. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tukea yritystä niin, että sille syntyy selkeä ymmärrys kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista. Lisäksi tavoitteena on kehittää yrityksen strategista ja liiketoimintaosaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • kehitetään ja vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteissa
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, avainhenkilöt) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen
 • tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa ja suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
 • tuetaan omistajanvaihdoksissa tapahtuvia muutostilanteita ja turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta omistajanvaihdoksen jälkeen

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 23.9.2020 asti 30 € + alv/ päivä. 24.9.2020 alkaen palvelun hinta palaa normaaliksi ja on 300 € + alv/päivä

Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Yritysten kehittämispalvelut, hyvät eväät eteenpäin.

Muualla verkossa
Tee hakemus

Kun näkemys kehittämistarpeista on syntynyt, niin tee hakemus palvelusta (vaatii kirjautumista). Edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan palvelussa Suomi.fi-valtuudet, jossa annettavan valtuuskoodin nimi on "Yritysten kehittämispalveluiden hakuasiointi" (Yrityspalvelut asiakategorian alla).

"ELY-keskuksessa olevan henkilöstön asiantuntemus on ollut ratkaisevaa projektien onnistumisen kannalta."