Yritysten kehittämispalvelut

Huippuasiantuntijoiden apua yrityksen kehittämiseen helposti ja edullisesti

Yritysten kehittämispalvelut etusivu

Tee hakemus

Tee hakemus

Hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin kymmenessä päivässä. Tee hakemus Aluehallinnon asiointipalvelussa. Yritysten kehittämispalvelut ovat palveluvalikossa alimpana.

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle.

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun kotimaassa ja/tai kansainvälisesti.

Tavoite

Yritykselle syntyy kasvutavoitteidensa tueksi selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Lopputuloksena kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma. Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen ja tähän liittyvään riskienhallintaan
 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan
 • tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 300 € + alv/ päivä. Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ELY-keskukseen »

Valitse asiantuntija » - See more at: http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/yritysten-kehitt%C3%A4mispalvelut/konsultointi/kasvu#sthash.VJriVnCk.dpuf

Kasvu ja kansainvälistyminen

Hakeeko yrityksesi kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti? Ovatko yrityksesi markkinat muuttuneet tai suunnitteleeko yrityksesi omistajanvaihdosta? Vahvista strategista liiketoimintaosaamistasi yhdessä kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa.

Konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi liiketoiminnan strategisesta kokonaistilanteesta ja suunnittelet, miten kasvu, kansainvälistyminen tai muutos toteutetaan kannattavasti ja hallitusti. Perehdyt myös talouden strategiseen suunnitteluun ja ennakointiin. Yrityksesi tarpeista riippuen voit tehdä yhdessä asiantuntijan kanssa esimerkiksi konkreettisen kasvu- tai kansainvälistymisstrategian tai taloussuunnitelman.

ELY-keskuksen palvelu sopii toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat kasvaa, kansainvälistyä tai uudistua.

Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Kiinnostuitko palvelusta?

Arvioimme yrityksesi tilanteen ja tarpeet ja autamme etsimään sopivan asiantuntijan.

Konsultointia ei voi hakea, jos

 • yritys on suuri yritys
 • yrittäjyys on sivutoimista. Pääsääntöisesti edellytetään, että yritystoiminta työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän
 • yritystoiminta ei ole vakiintunut. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on takana yksi tilikausi
 • yrityksellä ei ole edellytyksiä kannattavaan toimintaan, yrityksellä on maksamatonta verovelkaa tai maksuhäiriöitä
 • yritykselle tai konsernille on viimeisen kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa tai raja ylittyisi palvelua myönnettäessä
 • yrityksen tarpeena on hakemusten tai sopimusten laatiminen tai muu yrityksen operatiivinen toiminta
 • yritys on ahvenanmaalainen yritys.

"ELY-keskuksessa olevan henkilöstön asiantuntemus on ollut ratkaisevaa projektien onnistumisen kannalta."

Päivitetty: 04.12.2023