Konsultointi

Kenelle

Palvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa. Pääsääntöisesti edellytetään, että yrityksellä on vähintään yksi tilikausi takana ja yritys työllistää vähintään yrittäjän tai yhden työntekijän. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointia voidaan myöntää myös toimintansa alkuvaiheessa oleville yrityksille. Palvelu sopii myös yksityisille elinkeinonharjoittajille, eikä toimialarajoituksia ole.

Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen nykytila on arvioitu esim. Analyysi-palvelussa. Jos yrityksesi nykytila on arvioitu muuten ja kehittämistarve on selvillä, voit hakea Konsultointi-palvelua ilman Analyysi-palvelua.

Mitä

Palvelussa saat avuksesi kokeneen liikkeenjohdon konsultin kehittämään yritystäsi. Palvelu räätälöidään aina yrityksesi tarpeisiin. Konsultointipalvelut on jaettu viiteen liiketoiminnan kehittämisen osa-alueeseen. Tutustu aihe-alueiden sisältöön tarkemmin:

Kesto ja hinta

Palvelun kesto määräytyy yrityksesi tarpeen mukaan, mutta tyypillinen kesto on 2-5 päivää kerralla. Palvelua voidaan myöntää useaan kertaan ja eri tarpeisiin. Kolmen vuoden aikana yrityksesi voi saada enintään 15 konsultointipäivää.

Konsultointi-palvelu soveltuu yrityksen strategisen kehittämisen tueksi. Palvelua ei voida myöntää yrityksen operatiiviseen toimintaan esim.

  • Markkinointimateriaalien tai www-sivujen suunnitteluun taikka verkkokaupan rakentamiseen
  • Hakemusten laatimiseen

Konsultointi-palvelun hintataso palaa normaaliksi 24.9.2020 alkaen. Palvelun normaalihinta on 300 € + alv/päivä. Viimeistään 23.9.2020 saapuneet hakemukset käsitellään vielä koronavirustilanteen vuoksi alennetulla hinnalla 30 euroa/päivä.

Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Miten

Konsultointi toteutetaan asiakkaan ja konsultin yhteistyönä. Koronavirusepidemian vuoksi palvelut toteutetaan etäyhteyksien välistyksellä. 

Voit valita itsellesi sopivan asiantuntijan ELY-keskuksen kilpailuttamien konsulttien joukosta. ELY-keskus auttaa konsultin valinnassa. Valitsemasi asiantuntija toteuttaa palvelun pääsääntöisesti itse, mutta tarpeen vaatiessa muun asiantuntijan työtä voidaan hyväksyä noin 40 %. Voit tutustua konsulttien osaamiseen täällä:

Palveluun hakeminen

Palvelun hakeminen on helppoa. Voit tehdä sähköisen hakemuksen aluehallinnon asiointipalvelussa:

Hakemukseen ei pääsääntöisesti tarvita liitteitä, vaan ELY-keskus tarkastaa yrityksesi tiedot julkisista rekistereistä. Yrityksen taloustilanne arvioidaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tai yrityksesi on henkilöyhtiö, kannattaa hakemukseen liittää viimeisin tilinpäätös. Jos yritykselläsi ei ole vielä yhtään vahvistettua tilinpäätöstä, liitä hakemukseen mahdollisimman tuore kirjanpitoajo (tuloslaskelma ja tase).

Jos olet hakemuksen jättöhetkellä jo valinnut asiantuntijan, Konsultointi-päätös tehdään noin viikossa.

Palvelun myöntämisen esteet

  • Yritys on suuri yritys
  • Yritys on ahvenanmaalainen yritys
  • Yritys on käyttänyt kolmen vuoden aikana 15 konsultointipäivää. Analyysi-palvelu voidaan tällöinkin myöntää.
  • Yritys on jo ennen koronakriisiä ollut taloudellisissa vaikeuksissa
  • Yrityksellä on maksamatonta verovelkaa. 
  • Yritykselle on viimeisimmän kolmen verovuoden aikana myönnetty de minimis-tukea 200 000 euroa.

Ota yhteyttä ELY-keskukseen

Ennen hakemuksen jättämistä voit olla yhteydessä ELY-keskukseen sähköpostilla ja käydä kehittämistarpeen läpi ELY-keskuksen asiantuntijan kanssa. Tämä on suositeltavaa erityisesti silloin, jos toivot neuvoja sopivan asiantuntijan valintaan.

Konsultointi lyhyesti: Analyysi, hakemus, tarpeen tarkennus, päätös, palvelun toteuttaminen, raportointi, palaute.

Yritysten kehittämispalvelut, hyvät eväät eteenpäin.

Muualla verkossa
Tee hakemus

Kun näkemys kehittämistarpeista on syntynyt, niin tee hakemus palvelusta (vaatii kirjautumista). Edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan palvelussa Suomi.fi-valtuudet, jossa annettavan valtuuskoodin nimi on "Yritysten kehittämispalveluiden hakuasiointi" (Yrityspalvelut asiakategorian alla).

"Olemme kiitollisia siitä mitä saimme, sillä saimme todella paljon."