Markkinointi ja asiakkuudet

Kehittämispalvelu pk-yrityksen markkinoinnin ja asiakkuushallinnan tehostamiseen

Millaiselle yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jolla on tarve kokonaisvaltaisesti suunnitella ja kehittää markkinointia ja asiakkuudenhallintaa.

Tavoite

Palvelun tavoitteena on tehostaa pk-yrityksen liiketoimintaa kilpailukykyisemmäksi markkinointistrategiaa ja asiakkuudenhallintaa kehittämällä sekä hyödyntämällä digitalisaatiota.

Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Toteutus

Palvelu voi sisältää toimenpiteet, joilla:

  • ohjataan yritystä markkinoinnin strategisessa suunnittelussa
  • kehitetään asiakkuudenhallintaa markkinointistrategian osana
  • analysoidaan eri viestintä- ja markkinointikanavien merkitystä, painoarvoa ja käyttökelpoisuutta ja suunnitellaan markkinoinnin toimintatapoja
  • kehitetään markkinointiosaamista mm.: hinnoittelu, tuotteistaminen, jakelutiet, toimintaprosessit, markkinoinnin organisointi
  • ohjataan suunniteltujen markkinointitoimenpiteiden kustannustehokkaaseen toteutukseen

Hinta

Asiakkaan maksuosuus on 23.9.2020 asti 30 € + alv/ päivä. 24.9.2020 alkaen palvelun hinta palaa normaaliksi ja on 300 € + alv/päivä

Palveluntuottaja laskuttaa asiakasta palvelun toteuttamisen jälkeen.

Kesto

Asiantuntijapalvelun kesto ja sisältö määräytyvät pk-yrityksen tarpeen mukaan. Tarpeen määrittely tehdään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Yritysten kehittämispalvelut, hyvät eväät eteenpäin.

Muualla verkossa
Tee hakemus

Kun näkemys kehittämistarpeista on syntynyt, niin tee hakemus palvelusta (vaatii kirjautumista). Edustamiseen tarvittavat valtuutukset hoidetaan palvelussa Suomi.fi-valtuudet, jossa annettavan valtuuskoodin nimi on "Yritysten kehittämispalveluiden hakuasiointi" (Yrityspalvelut asiakategorian alla).

"Olimme erittäin tyytyväisiä asiantuntijan ammattitaitoon ja koko palvelun kokonaisuuteen."