Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Päivitetty 28.6.2019

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa ympäristöasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on alueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden ja ympäristövaikutusten selvittämisessä.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuuhenkilöt öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnassa 1.7.2019 alkaen 

Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta:

 • Krister Dalhem, ylitarkastaja, p. 0295 027 671
 • Nico Karlström, vesitalousasiantuntija, p. 0295 027 647
 • Anna Vainio, pohjavesiasiantuntija, p. 0295 027 640
 • Jyrki Palomäki, yksikön päällikkö, p. 0295 027 894

Pilaantuneet maat:

 • Katja Viitaniemi, ylitarkastaja, p. 0295 027 420

Jäte- ja kemikaaliasiat:

 • Marketta Kujala, ryhmäpäällikkö (p. 0295 027 571, 040 735 9232)
 • Risto Koljonen, ylitarkastaja (p. 0295 027 623, 050 390 2369)

Pohjavesiasiat:

 • Anne Petäjä-Ronkainen, hydrogeologi, p. 0295 024 221
 • Tilda Rantataro, ylitarkastaja, p. 0295 027 668
 • Krister Dalhem, ylitarkastaja, p. 0295 027 671
 • Anna Vainio, pohjavesiasiantuntija, p. 0295 027 640

Erityisesti suojeltavat alueet ja lajit:

 • Leena Rinkineva-Kantola, ryhmäpäällikkö (p. 0295 027 920, 040 587 2919)
 • Johanna Kullas, ylitarkastaja (p. 0295 027 221, 040 167 9422)
 • Hans-Göran Lax, erikoistutkija (p. 0295 027 863, 040 537 7846 ); linnut

Ympäristönäytteenotto:

 • Anssi Teppo, tutkija (p. 0295 027 948, 040 595 4244)
 • Kari Saari, vesitaloussuunnittelija (p. 0295 027 923, 040 761 2644)
 • Hans-Göran Lax, erikoistutkija (p. 0295 027 863, 040 537 7846)
 • Vincent Westberg, erikoissuunnittelija (p. 0295 027 956, 0400 720 585)

Yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa pääsääntöisesti virka-aikana.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.