Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Valitse tämän sivun oikeasta ylälaidasta alue, niin saat näkyviin alueellisten asiantuntijoiden tiedot.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen – Keski-Suomi

Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa

ELY-keskuksen yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa virka-aikana.

Eliökuolemat (mm. kalat, linnut):

Linnut:
Ylitarkastaja Auvo Hamarus, p. 0295 024 734, ja
suunnittelubiologi Tomi Hakkari, p. 0295 024 731

Kalat, ravut:

Kalatalousasiantuntija Veli-Matti Paananen, p. 0295 024 582, ELY-kalatalouspalvelut Järvi-Suomi, tutkija Pasi Perämäki p. 0295 024 798

Tulvavahingot, jääpadot, rantasortumat:

Vesitalousasiantuntija Timo Sokka, p. 0295 024 816 ja ylitarkastaja Pekka Kivijakola, p. 0295 024 759

Patoturvallisuus:

Vesitalousasiantuntija Timo Sokka, p. 0295 024 816  ja  ylitarkastaja Pekka Kivijakola, p. 0295 024 759

Patoturvallisuuslain (494/2009) mukainen vesistöpatojen patoturvallisuuden viranomaisvalvonnan ja asiantuntijapalvelutehtävät hoitaa Kainuun ELY-keskus.

Patoturvallisuuden viranomaistehtäviä hoitavat
vesitalousasiantuntija Mikko Sulkakoski, p. 0295 025 231
vesitalousasiantuntija Milla Torkkel, p. 0295 025 225
patoturvallisuuden asiantuntija Eija Isomäki, p. 0295 025 187 
johtava vesitalousasiantuntija Timo Maijala p. 0295 025 204 toimipaikkana Hämeen ELY-keskus yksikönpäällikkö Kari Pehkonen p. 0295 023 856 toimipaikkana Kainuun ELY-keskus.

Ilman laadun heikentyminen:

Yli-insinööri Minna Koskinen, p. 0295 024 762

Jätevesipäästöt (yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot):

Rakennusmestari Jukka Mutila, p. 0295 024 787
Ympäristöinsinööri Harri Liukkonen, p. 0295 024 781

Satunnaispäästöt:

Limnologi Arja Koistinen, p. 0295 024 760, ja ylitarkastaja Petri Poikonen, p. 0295 024 802

Kemikaalivahingot:

Ylitarkastaja Petri Poikonen, p. 0295 024 802

Leväkukinnat:

Limnologi Arja Koistinen, p. 0295 024 760

Maaperän pilaantuminen:

Geologi Pekka Pulkkinen, p. 0295 024 803, ja ylitarkastaja Petri Poikonen, p. 0295 024 802

Vesihuollon erityis- ja poikkeustilanteet:

Vesitaloussiantuntija Kai Voutilainen, p. 0295 024 830

Pohjavesien likaantuminen:

Geologi Pekka Pulkkinen, p. 0295 024 803, ja hydrogeologi Kari Illmer, p. 0295 024 746

Vesistörakentaminen:

Ylitarkastaja Pekka Kivijakola, p. 0295 024 759  ja rakennusmestari Matti Pitkäjärvi, p. 0295 024 799

Öljyvahingot:

Ylitarkastaja Pekka Kivijakola, p. 0295 024 759, ja geologi Pekka Pulkkinen, p. 0295 024 803


Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.