Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksella on toimialueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden ja ympäristövaikutusten selvittelyssä.

Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa

Eläin- ja kalakuolemat
Jukka Välijoki 029 502 4243, Seppo Reponen 029 502 4078, Teemu Hentinen 029 502 4037

Levähaitat
Pertti Manninen 029 502 4209, Pekka Sojakka 029 502 4233

Jätepadot
Kainuun ELY-keskus (valvonta)
Jyrki Hämäläinen  029 502 4178 Etelä-Savon ELY-keskus

Pato-onnettomuudet
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vastuussa Etelä-Savon alueesta 029 502 3500

Pintavesien pilaantumisen vesistövaikutukset 
Pertti Manninen 029 502 4209, Pekka Sojakka 029 502 4233

Pohjavesien pilaantumistapaukset
Panu Ranta 040 595 3105,  Esa Rouvinen 029 502 4228,
Jyrki Hämäläinen 029 502 4178

Tulvat
Vesa Rautio 029 502 4225, Varpu Rajala  029 502 4224

Öljy- ja kemikaalivahingot
Esa Rouvinen  029 502 4228

Öljyntorjuntavarasto, Savonlinna
Petri Valtonen, Kiekkotie 5, 57710 Savonlinna, p. 044 753 6477,
fax (015) 536 478,  sähköposti etunimi.sukunimi(at)sioma.fi


 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.