Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksella on toimialueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden ja ympäristövaikutusten selvittelyssä.

Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa:

Eläin- ja kalakuolemat
Jukka Välijoki p. 029 502 4243, Liisa Muuri p. 029 502 4029, Pekka Sojakka p. 029 502 4233

Levähaitat
Liisa Muuri p. 029 502 4029, Pekka Sojakka p. 029 502 4233

Jätepadot
Kainuun ELY-keskus (valvonta)
Jyrki Hämäläinen p. 029 502 4178 Etelä-Savon ELY-keskus

Pato-onnettomuudet
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vastuussa Etelä-Savon alueesta p. 029 502 3500

Pintavesien pilaantumisen vesistövaikutukset 
Liisa Muuri p. 029 502 4029, Pekka Sojakka p. 029 502 4233

Pohjavesien pilaantumistapaukset
Panu Ranta p. 040 595 3105,  Esa Rouvinen p. 029 502 4228,
Jyrki Hämäläinen p. 029 502 4178

Tulvat
Varpu Rajala  p. 029 502 4224, Vesa Rautio p. 029 502 4225

Öljy- ja kemikaalivahingot
Esa Rouvinen p. 029 502 4228, Juha Maaranen p 029 502 4207

Öljyntorjuntavarasto, Savonlinna
Petri Valtonen, Kiekkotie 5, 57710 Savonlinna, p. 044 753 6477,
fax (015) 536 478,  sähköposti etunimi.sukunimi(at)sioma.fi

HUOM:  Varallaolo ympäristövahinkotilanteissa virka-ajan ulkopuolella: Ylijohtaja Pekka Häkkinen, p. 029 502 4153


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.