Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Häme

Hämeen ELY-keskuksella on alueellaan päävastuu ympäristön erityistilanteiden syiden selvittämisessä ja ympäristövaikutusten arvioimisessa.

Vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa

Yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa virka-aikana.


Akuutit öljyvahingot, asiantuntija-apu vahinkotapauksissa, jotka kohdistuvat ihmiseen, luontoon, laitteisiin ja rakenteisiin

 • Jaana Ojala-Järvi, p. 0295 025 214
 • Olli Valo, puh. 0295 025 240

Kala- ja rapukuolemat

 • Petri Horppila, p. 0295 025 182
 • Heini-Marja Hulkko, p. 0295 025 183

Mikäli Petri Horppila ei ole tavoitettavissa, luonnonvarayksikön päällikkö voi antaa valtuutuksen tehdä tilaus näytteenotosta ja vesinäytteiden tutkimisesta sopimuskonsultilta, Ramboll Finland Oy:lta. Konsultin mahdollisuuksia näytteenottoon tulee tiedustella Teemu Roikoselta (puh. 407581219, s-posti teemu.roikonen(at)ramboll.fi). Ellei häntä tavoiteta, tulee ottaa yhteyttä Sari Lusteeseen (puh. 041 504 8081, s-posti sari.luste(at)ramboll.fi) tai Anna-Mari Lyytiseen (puh. 40 555 4686, s-posti anna-mari.lyytinen(at)ramboll.fi).

Leväkukinnat

 • Petri Horppila, p. 0295 025 182

Luonnonsuojelurikkomukset

 • Esa Pynnönen, p. 0295 025 219 

Pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset, esim. öljyvuodot, kemikaalionnettomuudet

 • Tuomo Korhonen, p. 0295 025 191
 • Petri Siiro, p. 0295 025 230

Teollisuuden ja muun laitosmaisen toiminnan poikkeukselliset päästöt ja kemikaalivahingot, esim. öljy-, kaasu- ja kemikaalivuoto, erilaiset prosessihäiriöt, tulipalot

 • Sinikka Koikkalainen, p. 0295 025 025
 • Riikka Haitto, p. 0295 025 179
 • Kari Leinonen, p. 0295 025 198

Vesistöön kohdistuvat vaikutukset, esim. poikkeukselliset jätevesipäästöt, äkilliset muutokset vesistön tilassa

 • Mimmi Kaskenpää, puh. 0295 025 173

 

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.