Ympäristövahingoista ilmoittaminen

Ympäristövahingoissa ja -onnettomuuksissa ensisijainen vastuu pelastustoimissa on asianomaisen alueen pelastuslaitoksella. Ympäristövahingon sattuessa on soitettava hätänumeroon 112. Kannattaa ottaa yhteyttä myös kunnan ympäristöviranomaiseen.

ELY-keskukset selvittävät ympäristövahinkotilanteiden syitä, arvioivat ympäristövahinkojen vaikutuksia ja osallistuvat ennaltaehkäisevään työhön.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristövahingoista ilmoittaminen - Pirkanmaa

Toimialueella sattuu vuosittain erilaisia ympäristövahinkoja ja muita ympäristöön liittyviä erityistilanteita. Tapahtumien laajuus ja niiden ympäristölle ja ihmiselle aiheuttama vaara tai sen uhka vaihtelee suuresti.

Tapahtuneesta ympäristövahingosta tulee ilmoittaa ensisijaisesti hätäkeskukseen numeroon 112

Hätäkeskus arvioi ilmoituksen perusteella tilanteen ja hälyttää vahinkopaikalle torjuntayksiköitä ja -viranomaisia. 

Viranomaiset toimivat yhteistyössä ympäristövahinkojen torjunnassa ja vahinkojen arvioinnissa. Ensisijainen toimintavastuu ympäristövahinkojen torjunassa on alueellisella pelastuslaitoksella.

ELY-keskus toimii asiantuntijana erityisesti vahingon syiden ja vaikutusten sekä tarvittavien jälkitoimenpiteiden arvioinnissa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen vastuuhenkilöt ja asiantuntijat onnettomuustapauksissa:

Yhteyshenkilöt ovat tavoitettavissa pääsääntöisesti virka-aikana.

Öljy- ja kemikaalivahingot

 • Satu Honkanen, puh. 0295 036 331
 • Emmi Pajunen, puh. 0295 021 381
 • Vesa-Pekka Heikkilä, puh. 0295 036 324

Tulvantorjunta

 • Harri Mäkelä, puh. 0295 036 359
 • Diar Isid, puh. 0295 036 188

Vesistösäännöstely

 • Diar Isid, puh. 0295 036 188
 • Harri Mäkelä, puh. 0295 036 359
 • Anne Mäkynen puh. 0295 036 352

Patoturvallisuus
Kainuun ELY-keskus hoitaa patoturvallisuuden viranomaistehtäviä Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella:

 • Timo Regina puh. 0295 023 887
 • Heli Nurmi puh. 0295 023 846
 • Risto Lampela puh. 0295 037 412
 • Tomi Jokiranta puh. 0295 025 194
 • Vesa Mustonen puh. 0295 036 149
 • Teea Niskanen puh. 0295 025 146
 • Harri Mäkelä, puh. 0295 036 359 (Pirkanmaan ELY-keskus)

Maa-ainesten oton keskeytykset

 • Vesa Hyvärinen, puh. 0295 036 332

Teollisuuden ja yhdyskuntien poikkeukselliset päästöt

 • Seppo Järvinen, puh. 0295 036 269
 • Sari Tuomivaara, puh. 0295 036 391
 • Taru Komulainen, puh. 0295 036 147

Pohjavedet

 • Vesa Hyvärinen, puh. 0295 036 332
 • Nina Nenonen, puh. 0295 036 323

Vesihuolto

 • Mikko Keränen, puh. 0295 036 047
 • Riitta Syvälä, puh. 0295 036 389

Poikkeusilmiöt luonnossa

Luonnonvaraisten eläinten poikkeukselliset kuolemat ja kasvillisuuden äkillinen vaurioituminen:

 • Marika Koskinen, puh. 0295 036 029

Kalakuolemat:

 • Sami Moilanen, puh. 0295 036 358

Päivitetty