Ympäristönsuojelu

ELY-keskukset edistävät ympäristönsuojelua ja huolehtivat niille laissa määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä. ELY-keskukset

  • valvovat aluehallintoviraston (AVI) antamien ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa
  • ohjaavat jätehuoltoa
  • ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkoja ja -haittoja
  • tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ja muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) sekä antavat lausuntoja muiden viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA). ELY-keskukset tekevät myös itse SOVA-arviointeja omista suunnitelmistaan.

Turvekoneita turvetuotantoalueella.

Kuva: Aarno Torvinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristönsuojelu – Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus ehkäisee ja vähentää ihmisen toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä Etelä-Savon alueella.

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) antaa Etelä-Savon aluetta koskevat ympäristö- ja vesitalouslupapäätökset. 

Ajankohtaista

Pohjavesien riskinhallintaa kehitetään POAKORI -hankkeessa

Kemiallisesti huonossa tilassa olevien pohjavesialueiden kokonaisvaltainen riskinhallinta -hankkessa  tarkastellaan pohjavesialuetta ja sen riskejä kokonaisuutena. Hankkeessa tehdään tarkentavia selvityksiä ja arviointeja esimerkkikohteista, kirjallisuustarkasteluja sekä järjestetään työpajoja. POAKORI-hankkeen koordinoinnista ja toimeenpanosta vastaavat Pirkanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.

Tutustu POAKORI -hankkeeseen tästä:

Lisää tietoa ympäristönsuojelutehtävistä:


Päivitetty