Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Etelä-Savo

Ympäristön seuranta Etelä-Savossa on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Eniten seurataan vesistöjä järvien ja jokien seurantaohjelmien ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Tavoitteena on tuottaa tietoa veden laadusta ja sen muutoksista. Säännöllisen näytteenoton avulla seurataan vesien tilaa.

Puruveden tilaa parannetaan hankkeella

Freshabit LIFE IP -hankkeen tavoitteena on varmistaa vesiperintömme säilyttäminen tuleville sukupolville. Etelä-Savon itäosassa sijaitseva Puruvesi on yksi hankkeen kahdeksasta kohdealueesta ja toinen isoista järvikohteista. Puruvedellä painopiste on konkreettisissa vesienhoitotöissä valuma-alueilla viidellä kohdealueella.

Tutustu Freshabit LIFE IP Puruvesi -hankkeeseen tästä:


Päivitetty

ota yhteyttä