Yksinoikeudet

Liikennepalvelulain V osan 1 luvun 181 ja 182 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen siitä, että se järjestää toimivalta-alueensa tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla (ns. PSA-päätös).

Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen yksinoikeudesta vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta (ns. yksinoikeuspäätös). Yksinoikeuspäätöksellä annetaan erikseen valittavalle julkisen liikenteen harjoittajalle mahdollisuus harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä reitillä tai tietyssä verkossa taikka tietyllä alueella ja suljetaan pois muut mahdolliset liikenteenharjoittajat. Yksinoikeus voidaan antaa kaiken tyyppisten julkisia hankintoja koskevien sopimusten yhteydessä.

Toimivaltainen viranomainen julkaisee päätöksen yksinoikeuden antamisesta internet-sivuillaan. Toimivaltainen viranomainen voi kieltää toiminnan, joka aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa yksinoikeudella suojatulle liikenteelle (ns. kieltopäätös). Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

 

TIETOA ALUEELTA

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa joukkoliikenneasioista myös Kainuun maakunnan alueella)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt päätöksen  palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan 18.6.2012. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Joukkoliikennelain voimassaoloaikana tehtyihin hankintasopimuksiin sisältyy yksinoikeus, vaikka kyseisissä hankintapäätöksissä tai liikennöintisopimuksessa ei olisi mainintaa yksinoikeudesta. On huomattava, että viimeisimmät joukkoliikennelain mukaisesti hankituista yksinoikeuden saavista liikenteistä alkavat vasta liikennepalvelulain voimaantulon 1.7.2018 jälkeen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella on seuraavien taulukoiden mukaisilla reiteillä yksinoikeudet. Taulukot sisältävät sopimustunnukset sekä liikennöitsijätiedot. Lisäksi viimeisestä sarakkeesta löytyvät linkit, joiden kautta voi tarkastella sopimukseen sisältyvien vuorojen reittejä.

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.

Päätökset yksinoikeuden antamisesta


Päivitetty