Yksinoikeudet

Liikennepalvelulain V osan 1 luvun 181 ja 182 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen voi tehdä päätöksen siitä, että se järjestää toimivalta-alueensa tai sen osan julkisen henkilöliikenteen palvelut palvelusopimusasetuksen mukaisesti varmistaakseen sellaisten yleishyödyllisten palvelujen tarjoamisen, jotka ovat muun muassa monilukuisempia, luotettavampia, korkealaatuisempia tai edullisempia kuin palvelut, joita voitaisiin tarjota pelkästään markkinoiden ehdoilla (ns. PSA-päätös).

Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen yksinoikeudesta vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta (ns. yksinoikeuspäätös). Yksinoikeuspäätöksellä annetaan erikseen valittavalle julkisen liikenteen harjoittajalle mahdollisuus harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä reitillä tai tietyssä verkossa taikka tietyllä alueella ja suljetaan pois muut mahdolliset liikenteenharjoittajat. Yksinoikeus voidaan antaa kaiken tyyppisten julkisia hankintoja koskevien sopimusten yhteydessä.

Toimivaltainen viranomainen julkaisee päätöksen yksinoikeuden antamisesta internet-sivuillaan. Toimivaltainen viranomainen voi kieltää toiminnan, joka aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa yksinoikeudella suojatulle liikenteelle (ns. kieltopäätös). Kiellon tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

 

TIETOA ALUEELTA

Yksinoikeudet - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus on 15.6.2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Pirkanmaan ELY-keskus on 12.6.2017 vahvistanut joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet toimivalta-alueelleen vuosiksi 2017-2019, palvelutasopäätös

Joukkoliikennelain voimassaoloaikana tehtyihin hankintasopimuksiin sisältyy yksinoikeus, vaikka kyseisissä hankintapäätöksissä tai liikennöintisopimuksissa ei olisi mainintaa yksinoikeudesta. On huomattava, että viimeisimmät joukkoliikennelain mukaisesti hankituista yksinoikeuden saavista liikenteistä alkavat vasta liikennepalvelulain voimaantulon 1.7.2018 jälkeen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on alla olevien taulukoiden mukaisilla käyttöoikeussopimuksilla yksinoikeudet. Taulukot sisältävät sopimustunnisteet sekä liikennöitsijätiedot. Lisäksi viimeisestä sarakkeesta löytyvät linkit, joiden kautta voi tarkastella sopimusten reittejä vuoroineen.

Taulukko, reittipohjaiset käyttöoikeussopimukset

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.

 

Liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen myönnetyt voimassa olevat yksinoikeudet:

Länsilinjat Oy,  Huittinen - Sastamala - Tampere, 1.1.2019-31.12.2021 yksinoikeuspäätös 20.12.2018

Valkeakosken Liikenne Oy, Valkeakosken paikallisliikenne, 1.6.2019-6.6.2021, yksinoikeuspäätös 29.5.2019

Valkeakosken Liikenne Oy, Valkeakoski-Toijala kesäliikenne, 3.6.2019-6.6.2021, yksinoikeuspäätös 29.5.2019

Jokilaakson Tilausliikenne Ky, Orivesi - Ruovesi - Virrat kesäliikenne, 3.6.2019-6.6.2021, yksinoikeuspäätös 29.5.2019

Valkeakosken Liikenne Oy, Valkeakoski - Uskila, 8.8.2019-31.5.2020, yksinoikeuspäätös 17.7.2019

Miodex Oy, Valkeakoski - Pälkäne, 8.8.2019-6.6.2021, yksinoikeuspäätös 17.7.2019

Bussi-Manninen Oy, Orivesi - Ruovesi - Virrat, 1.8.2019-31.7.2021, yksinoikeuspäätös 17.7.2019

A. Lamminmäki Oy, Lavia - Sastamala - Punkalaidun ja Sastamala - Lavia, 1.8.2019-31.7.2020, yksinoikeuspäätös 17.7.2019

Länsilinjat Oy, Ruovesi - Mänttä-Vilppula, 1.8.2019-31.7.2021, yksinoikeuspäätös 18.7.2019

Länsilinjat Oy, Punkalaidun - Huittinen, 1.8.2019-31.7.2020, yksinoikeuspäätös 18.7.2019

Pekolan Liikenne Oy, Pälkäne - Tampere, 8.8.2019-31.7.2020, yksinoikeuspäätös 6.8.2019

A. Lamminmäki Oy, Kankaanpää - Virrat, 8.8.2019 - 31.7.2020, yksinoikeuspäätös 6.8.2019

 

Taulukko, reittipohjaiset käyttöoikeussopimukset

 

 


Päivitetty