› Takaisin graafiseen esitykseen

Työelämän kehittäminen

Työelämän laatu

ELY-keskukset edistävät työelämän laatua ja tuottavuutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. ELY-keskukset myös jakavat työelämätietoa yrityksille ja työorganisaatioille.

Työelämän laatua ja osaamista kehittämällä voidaan tukea yritysten ja muiden työyhteisöjen kykyä ennakoida erilaisia toimintaympäristön muutoksia, parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä, turvata osaava ja jaksava työvoima sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia. Hyvä työ, hyvät johtamiskäytännöt ja hyvä työn organisointi vaikuttavat yritysten liiketoimintamenestykseen.

Työelämän laadun parantaminen muodostuu kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, jonka osatekijöitä ovat johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen systemaattinen ylläpito ja kehittäminen, liiketoiminta- ja työprosessien kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen

Johtamisen ja toimintatapojen uudistaminen on osa innovaatiopolitiikkaa. Siihen kohdistuva rahoitus kuuluu Business Finlandin tehtäväkenttään yritysten kansainvälisen kasvun tukemisessa ja vauhdittamisessa.

Tempo- ja Kiito-rahoituspalvelut tukevat teemaan liittyvän kyvykkyyden kasvattamista. Laajemmissa t&k-projekteissa sisältönä on haasteellisen uuden tiedon ja osaamisen sekä uusien liiketoimintamallien luominen. Johtamisen ja toimintatapojen uudistamiseen liittyvät projektit liitetään vuosina 2012–2018 Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa ohjelmaan.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Työelämän kehittäminen - Lappi

Eri tukimuotojen avulla työelämää on mahdollista kehittää kokonaisvaltaisesti.

Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-Suomen yrityksiin -projektissa lisätään alueiden yrittäjien tietoisuutta monipuolisista tuki- ja palvelumahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä sekä siitä, että toimintatapojen ja työelämän laadun kehittämisellä on positiivinen vaikutus toiminnan tuloksellisuuteen. Tarkoitus on auttaa sekä yrityksiä että yritysasiantuntijoita eri tilanteiden tunnistamisessa; mitä asiantuntijapalveluita ja rahoitusmuotoja yritysten kannattaa missäkin tilanteessa hyödyntää.

Hankkeen järjestämät koulutukset ja tilaisuudet löydät oikeassa palstassa olevan linkin takaa.


Päivitetty