› Takaisin graafiseen esitykseen

Tilastot ja raportit

ELY-keskukset julkaisevat joukkoliikennettä koskevia tilastoja ja raportteja.

  • kuntien kuljetuskustannuksista

  • joukkoliikenteen alueellisista tai paikallisista järjestämistavoista

  • joukkoliikenteen palvelutasosta

  • osto- ja käyttöoikeussopimusliikenteen (PSA-liikenteen) reiteistä, sopimuskumppaneista, korvauksista ja sopimusten voimassaoloajasta sekä hintavelvoitteista.

Aluekohtaiset tiedotteet löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Tilastot ja raportit - Kaakkois-Suomi

Tilastot

Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2017 (pdf, 18 kt)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2016 (pdf, 20 kt)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2015 (pdf, 23 kt)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2014 (pdf, 22 kt)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2013 (pdf, 754 kt)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2012 (pdf, 209 kt)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2011 (pdf, 205 kt)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2010 (pdf, 896 kt)

Raportit

Yhdistelmäraportti

Alla olevat raportit perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o 1370/2007 palvelusopimusasetus) 7 artiklan 1. kohtaan, jonka mukaisesti: "Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä."


Päivitetty

muualla verkossa

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.