› Takaisin graafiseen esitykseen

Sillat

Siltojen kunnossapitoon kuuluvat perus- ja vauriokorjaukset sekä siltojen puhdistukset. Keskeinen tehtävä siltojen kunnossapidossa on varmistaa siltojen liikenneturvallisuus ja kantavuus. Sillat pyritään myös säilyttämään ulkonäöltään siisteinä.

Kuvituskuva

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Sillat tarkastetaan säännöllisesti

Suomen maanteillä on noin 14 200 siltaa. ELY-keskus tarkastaa alueensa sillat säännöllisesti ja huonokuntoisimmat korjataan vuosittain laadittavan kunnostusohjelman mukaisesti. Siltojen kantavuutta tarkkaillaan säännöllisesti ja painorajoituksilla varmistetaan liikenneturvallisuus ja sillan kestävyys. Oikein kohdennetuilla ja ajoitetuilla toimenpiteillä pyritään pidentämään siltojen käyttöikää.  Keskeisimpiä tehtäviä ovat liikenneturvallisuuden ja kantavuuden varmistaminen.

Sillat jaetaan tarkastustulosten perusteella neljään kuntoluokkaan: hyvä, tyydyttävä, huono ja erittäin huono. Hyväkuntoinen silta on uudenveroinen tai normaalisti vanhentunut. Tyydyttävällä sillalla on jo puutteita ja vaurioita, mutta sillan peruskorjausta voidaan vielä lykätä. Huonokuntoisella sillalla on selviä peruskorjausta vaativia vaurioita ja se tulisi korjata viivyttelemättä. Erittäin huonolla sillalla on jo liikenneturvallisuutta vaarantavia vaurioita ja se tulisi korjata heti.

Määrärahojen niukkuudesta johtuen  korjaustoimenpiteitä joudutaan lykkäämään ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa vuosittain.

Painorajoitukset

Uusi ajoneuvoasetus nosti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja 1.10.2013.  Ajoneuvoyhdistelmän maksimikokonaispaino muuttui 60 tonnista 76 tonniin ja maksimikorkeus 4,2 metristä 4,4 metriin. Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino vaihtelee akseli- ja teliyhdistelmien mukaan. Ajoneuvokohtaiset kokonaispainot löytyvät Valtioneuvoston asetuksesta.

Painorajoitukset on merkitty alla olevalla neljällä rajoitusmerkillä ja kolmiakselisen telin lisäkilvellä. Ajoneuvon suurinta sallittua massaa -ilmaisevassa rajoitusmerkissä sekä vetoauto että perävaunu voivat painaa merkin osoittaman suurimman sallitun massan. Sen sijaan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa -merkki tarkoittaa koko ajoneuvoyhdistelmän suurinta sallittua kokonaismassaa. Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massarajoitus tarkoittaa kaksiakselista teliä. Kolmiakselisen telin rajoitus esitetään erillisellä lisäkilvellä.

Siltarajoituksista lisätietoa Väylän sivuilla (jossa on painorajoitettujen siltojen luettelo ja kehitystyön alla oleva karttasovellus).

Painorajoitusten rajoitusmerkit

Avattavat sillat

Maanteiden yhteydessä olevien avattavien siltojen ja kanavien aukioloajat löytyvät sivun oikeasta reunasta.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Sillat - Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

(Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.)

Pohjois-Savon ELY -keskuksen alueen (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo) tieverkolla on 2226 siltaa. Alueen pisin silta on  Etelä-Savossa sijaitseva Puumalansalmen silta, pituudeltaan 781 m. Erityispiirteenä alueen sillastosta voisi mainita putkisiltojen ja puukantisten siltojen suuren suhteellisen määrän.

Siltojen kunnosta saadaan tietoa vuosittain tehtyjen tarkastusten kautta. Jokainen silta tarkastetaan vähintään kerran viidessä vuodessa. Mikäli tarkastuksissa havaitaan että sillan kunto on tarkastusten välillä heikentynyt, tehdään sillalle erikoistarkastus ja aloitetaan korjaussuunnittelu. Tätä kautta sillat nousevat vuosittaiseen sillankorjausohjelmaan.      

Nykyinen rahoitustaso ei riitä maanteiden sillaston kunnon säilyttämiseen.

Raskaan kaluston massa- ja mittauudistus astui voimaan 1.10.2013

Uusi ajoneuvoasetus nosti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja 1.10.2013.  Ajoneuvoyhdistelmän maksimikokonaispaino muuttui 60 tonnista 76 tonniin ja maksimikorkeus 4,2 metristä 4,4 metriin. Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino vaihtelee akseli- ja teliyhdistelmien mukaan. Ajoneuvokohtaiset kokonaispainot löytyvät Valtioneuvoston asetuksesta.

Uudistus ei tuonut yhtäkään painorajoitettua siltaa Pohjois-Savon ELYn valta- ja kantateille, mutta vähäliikenteisimpien teiden painorajoitukset lisääntyvät huomattavasti. Aiemman 12 painorajoitetun sillan sijasta niitä on nyt 67.

Painorajoitukset merkitään neljällä rajoitusmerkillä ja kolmiakselisen telin lisäkilvellä. Ajoneuvon suurimmat sallitut massat 3- akselisille telille (lisäkilvellä) ovat 16 t, 20 t ja 24 t.

Ennakkomerkki varoittaa painorajoitetusta sillasta

Painorajoituksesta opastetaan uudenlaisella ennakkovaroitusmerkillä. Liikennemerkin kauttaviivalla erotettu luku kertoo jo ennalta 

  • onko ajoneuvon akselille määrätty suurin sallittu massa
  • rajoitetaanko ajoneuvon telin suurinta sallittua massaa
  • rajoitetaanko kolmiakselisen telin suurinta sallittua massaa
  • onko ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurinta sallittua massaa rajoitettu.

Merkintä 10 t /16 t (20 t)/30 t/ 60 t tarkoittaa siltaa, jossa akselipaino rajoitetaan 10 t, kaksiakselisen telin rajoitus on 16 t, kolmiakselisen telin rajoitus 20 t, ajoneuvon kokonaispainon rajoitus 30 t ja ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino on 60 t. Mikäli ennakkomerkin jossakin kohdassa (kauttaviivojen välissä) on viiva, silloin ei kyseistä rajoitusta ole.

Muutoksia siltojen alikulkukorkeuksiin

Uusia rajoituksia (vanhojen 10 kpl lisäksi) tuli Pohjois-Savon ELYn alueelle 13 kpl. Uudistuksen myötä Itä-Suomen alueella on yhteensä 23 siltaa, joiden alikulkukorkeus on rajoitettu. Näistä viisi siltaa on valta- tai kantatiellä.     

Kartat painorajoitetuista silloista ja alikulkupaikoista löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta OIKOPOLUT-otsikon alta.

Lauttaliikenne

Maantielauttojen ja yhteysalusliikenteen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Se vastaa 41 lauttapaikasta, joista suurin osa sijaitsee Turun saaristossa ja Itä-Suomen järvialueilla. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella on yhteensä 11 lauttaa.


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 17.6.-9.8. ma-pe klo 9-15

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

oikopolut

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT

Siltakartat

Painorajoitetut sillat

 

MUUALLA VERKOSSA