Levätilanne

Näkymä mökkilaiturin yli rauhalliselle järvelle.ELY-keskukset seuraavat alueensa levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Sinileväseuranta 2020 on käynnissä kesäkuun alusta ja syyskuun loppuun. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwiki-verkkopalveluun. Myös kansalaiset voivat tallentaa järjestelmään omia havaintojaan. Älypuhelimella havainnon voi ilmoittaa Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Leväuutiset 2020

Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Levätilanne - Kainuu

Kainuussa on kesäisin säännöllisessä seurannassa 26 havaintopaikkaa seitsemässä kunnassa. Seuranta alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun saakka. Seurannan aikana tulokset päivitetään nettiin viikoittain:

Säännöllisen leväseurannan lisäksi vesistöjen levätilannetta tarkkaillaan muun näytteenoton yhteydessä. Myös kuntien viranomaiset ja yksityiset kansalaiset voivat toimittaa levänäytteitä Kainuun ELY-keskukseen, Kalliokatu 4, Kajaani.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Levävahti on älypuhelimiin ladattava sovellus, jonka avulla voi tarkkailla päivittyvää levätilannetta ja lisätä omia havaintoja ja kuvia Järviwikiin.

Vaihtoehtoisesti levähavainnot voi ilmoittaa sähköpostitse (reima.leinonen@ely-keskus.fi) tai puhelimitse (Reima Leinonen, p. 029 502 3799).


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT