Levätilanne

Näkymä mökkilaiturin yli rauhalliselle järvelle.ELY-keskukset seuraavat alueensa levätilannetta ja toteuttavat kesäisin valtakunnallisen leväseurannan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja kuntien kanssa. Sinileväseuranta 2020 on käynnissä kesäkuun alusta ja syyskuun loppuun. Valtakunnallinen leväkatsaus julkaistaan torstaisin kesä-elokuussa.

Levähavainnot tallennetaan Järvi-meriwiki-verkkopalveluun. Myös kansalaiset voivat tallentaa järjestelmään omia havaintojaan. Älypuhelimella havainnon voi ilmoittaa Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Leväuutiset 2020

Kuva: Riku Lumiaro / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Levätilanne - Kaakkois-Suomi

Vuonna 2020 vesistöjen levätilanteen seuranta alkoi kesäkuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Havaintopaikkoja Kaakkois-Suomen alueen seurannassa on mukana 23.

Leväseurantaan osallistuvat merivartiosto, kuntien ympäristötoimet ja vapaaehtoiset yksityishenkilöt. Osa havainnoista saadaan vesientilan seurannan yhteydessä tehtävistä havainnoista. Havainnoitsijat tekevät kesäisin viikoittain silmämääräisen arvion sinilevien runsaudesta (asteikolla 0–3) . Koronatilanteen vuoksi  levänäytteitä ei toistaiseksi voida tänä kesänä tarkistaa ELY-keskuksen toimesta mikroskopoimalla.

Suomen ympäristökeskus julkaisee viikoittaisen valtakunnallisen tiedotteen ja levätilannekartan. Kaakkois-Suomen alueelliset tiedot kootaan Järvi/Meriwiki-palveluun. Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiedottaa alueensa levätilanteesta säännöllisesti koko kesän ajan.

Kesän 2020 leväkatsaukset

Levähavainnosta ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimiin ladattava sovellus, jonka avulla voi tarkkailla päivittyvää levätilannetta ja lisätä omia havaintoja ja kuvia Järviwikiin.

Havaintolähetti on verkkosovellus, jolla voi tallentaa havaintoja Järvi-meriwikiin. Se on suunniteltu toimimaan erityisesti kosketusnäytöillä. Havaintolähetin käyttö vaatii verkkoyhteyden.
Käynnistä Havaintolähetti avaamalla älypuhelimen tai muun laitteen nettiselain ja menemällä osoitteeseen: https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kerää toimialuettaan levähavaintoja myös vakiohavaintopaikkojen ulkopuolisilta vesiltä. Levätiedot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi.
Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen.

Kesän 2019 leväkatsaukset

Kesän 2018 leväkatsaukset

Kesän 2017 leväkatsaukset

Kesän 2016 leväkatsaukset

Kesän 2015 leväkatsaukset

Kesän 2014 leväkatsaukset

Kesän 2013 leväkatsaukset


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.