Kaapelit, johdot ja putket tiealueella 

Kaapeleiden, johtojen ja putkien sijoittamiseen maantien tiealueelle ja niiden tiealueella tapahtuviin huoltotöihin tarvitaan aina ELY-keskuksen lupa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 42 §). Lupa on tilanteesta riippuen joko sijoituslupa, ilmoitus tai työlupa. Lupapäätökset tehdään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Tievalaistusta varten asennettavat kaapelit muodostavat poikkeuksen. Niiden sijoittamisesta tiealueelle sovitaan alueellisen ELY-keskuksen tievalaistus- tai sähkövastaavan kanssa.

Sopivan lupatyypin valinta

Joissain tapauksissa suunnittelijalla on mahdollisuus valita useasta eri lupamenettelystä. Kohteeseen soveltuvat vaihtoehdot voi tarkastaa lupa-apurista. Lupa-apuri aukeaa uudessa välilehdessä kuvaa klikkaamalla tai alla olevasta linkistä.

Prosessikaavio lupatyypin valinnan tueksi: Sijoituslupa, työlupa vai ilmoitus?

 

 

Sijoituslupa

Uusien kaapeleiden, johtojen ja putkien (sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu, vesihuolto) sijoittamista varten voidaan aina hakea sijoituslupaa, vaikka kohde soveltuisi myös ilmoitusmenettelyyn. Uutta kaukolämpö-, maakaasu- tai vesihuoltolinjaa sijoitettaessa edellytetään aina sijoituslupahakemusta.

Ilmoitusmenettely

Tietyissä vähäriskisissä tilanteissa sähkö- ja telekaapeleiden ja -johtojen sijoittamisesta voidaan tehdä ilmoitus sijoituslupahakemuksen sijaan. Ilmoitusmenettelyn sovellusala on määritelty liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §. Epävarmoissa tapauksissa on suositeltavaa hakea sijoituslupaa. Osaan ilmoitusmenettelyn alaisista töistä riittää myös työlupa.

Työlupa

Maantiehen kohdistuvaa tai tiealueella tapahtuvaa työtä varten tulee hakea työlupaa. Vastaavasti työlupa tarvitaan, jos tiealueen ulkopuolella työskentely edellyttää liikenteenohjausta ja liikenteen varoittamista liikennemerkein. Esimerkiksi kertaluontoiset työt, kuten kaapeleiden ja kunnallisteknisten laitteiden kunnossapitoon liittyvät työt, edellyttävät työlupaa.

Olemassa olevien kaapeleiden ja johtojen selvittäminen

Tiealueella olevista kaapeleista ja johdoista saa tietoa Liikenne- ja viestintävirasto TRAFICOM:n Verkkotietopisteestä, verkkoyhtiöiltä, kunnilta ja valtakunnallisista johtotietopalveluista sekä tienpitäjän laitteiden osalta alueelliselta ELY-keskukselta. Puolustusvoimien kaapeleista saa tietoa Johtotieto Oy:stä.

Verkkotietopiste

Valtakunnalliset johtotietopalvelut:

Johtotieto Oy (www.johtotietopankki.fi)

Keypro Oy (www.kaivulupa.fi)

Geomatik Oy (www.verkkoselvitys.fi)

Kuvituskuva

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty