Erikoiskuljetukset 

Kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massa-rajat, on erikoiskuljetus. Kaikki erikoiskuljetukset eivät kuitenkaan tarvitse erikoiskuljetuslupaa, sillä EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on olemassa ns. vapaat mittarajat. Niiden rajoissa suoritettavat normaalimassaiset erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa.

Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat jakamattomien esineiden, kuten koneiden, elementtien, rakennusten, nostureiden ja isojen tuotteiden, kuljetukset. Erikoiskuljetukset tulevat kyseeseen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Lisätietoja mitta- ja massarajoista oikealla olevassa sarakkeessa.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Erikoiskuljetuslupavaihtoehdot

Erikoiskuljetuslupia on kahdentyyppisiä: reittikohtaisia lupia ja reitistölupia. Reittikohtainen lupa myönnetään hakemuksessa ilmoitetun lähtö- ja määräpaikan välille. Reitti kuvataan käyttäen tienumeroita sekä paikkakuntien ja liittymien nimiä. Reitti on voimassa vain menosuuntaan.

Kuvituskuva

Reitistöluvassa on valmiiksi määritelty rajoituksineen tiet ja/tai alueet, joilla kyseisellä luvalla saa liikkua. Reitistöissä on annettu myös korkeusrajoituksia sekä lueteltu siltoja, joita ei saa ylittää.

Erikoiskuljetusluvan hakeminen

Erikoiskuljetuslupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai kirjallisesti lähettämällä lupahakemus tai vapaamuotoinen hakemus sähköpostilla, faksilla tai postitse Pirkanmaan ELY-keskukseen. Sähköisestä asioinnista löytyy lisätietoja Ajankohtaista-otsikoinnin alta sivun oikealla olevassa sarakkeessa, kuten myöskin lupahakemus ja yhteystiedot ovat oikealla olevassa sarakkeessa.

Hakemuksessa tulee olla yhteyshenkilön puhelinnumero, koska lupakäsittelyssä pyydetään yleensä lisätietoja kuljetuksesta. Uusittaessa vanhaa reitti- tai reitistölupaa hakemukseen kannattaa lisätä vanhan luvan numero tai kopio vanhasta luvasta. 

Erikoiskuljetusluvan saaminen kestää kahdesta neljään arkipäivää. Mikäli lupaan kuuluu useita reittejä, luvan käsittely voi kestää kauemmin. Erittäin raskaiden kuljetusten lupien käsittelyaika on pidempi: ne pyritään tavallisesti käsittelemään viikossa.  Ajankohtaista tietoa lupien käsittelyajoista löytyy tämän sivun vasemmasta reunasta Ajankohtaista-linkistä.

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Pirkanmaan ELY-keskus,
Asiakaspalvelu, Erikoiskuljetukset
PL 297, 33101 TAMPERE
Faksi: 0206 02 6301
Sähköposti: erikoiskuljetukset(at)ely-keskus.fi

oikopolut

 

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.