Ensamrätt

En enligt V delens 1 kap. 181 och 182 § i transportservicelagen behörig myndighet kan besluta om att ordna persontrafikens tjänster inom sitt befogenhetsområde eller dess delar enligt trafikavtalsförordningen för att försäkra sådana allmännyttiga tjänster som bl.a. är mångtaligare, tillförlitligare, av bättre kvalitet eller förmånligare än vad enbart den fria marknaden skulle kunna erbjuda (s.k. TAF-beslut).

Därtill kan en behörig myndighet vid behov i enlighet med trafikavtalsförordningen besluta om ensamrätt i utbyte mot att allmännyttiga skyldigheter sköts (s.k. beslut om ensamrätt). Med beslutet om ensamrätt ges idkaren av kollektivtrafik som anför särskilt besvär möjlighet att idka kollektiv persontrafik på en viss rutt, ett visst trafiknät eller visst område och andra möjliga trafikidkare utesluts. Ensamrätt kan beviljas i samband med alla avtal om offentliga upphandlingar.

En behörig myndighet utger beslutet över ensamrätten på sina webbsidor. En behörig myndighet kan förbjuda verksamhet som orsakar fortgående och allvarlig skada för trafik som är skyddat av ensamrätt (s.k. beslut om förbud). Ett vite kan ställas upp för att effektivera förbudet.

Från regionerna

Yksinoikeudet - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskus on vuonna 2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi. PSA-Päätös 

Joukkoliikennelain voimassaoloaikana tehtyihin hankintasopimuksiin sisältyy yksinoikeus, vaikka kyseisissä hankintapäätöksissä tai liikennöintisopimuksessa ei olisi mainintaa yksinoikeudesta. On huomattava, että viimeisimmät joukkoliikennelain mukaisesti hankituista yksinoikeuden saavista liikenteistä alkavat vasta liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on liikennepalvelulain voimaan tullessa seuraavien taulukoiden mukaisilla liikenteillä yksinoikeudet. Taulukot sisältävät vuorojen perustiedot ja niihin liittyvät sopimustunnisteet sekä liikennöitsijätiedot. Lisäksi viimeisessä sarakkeessa ovat linkit joiden kautta vuoroa voi tarkastella karttamuodossa.

Alla yksinoikeudet esitettynä karttamuodossa (poislukien alueelliset käyttöoikeussopimukset).

Linkki koko ruudun karttanäkymään.

 

Alueelliset käyttöoikeussopimukset

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella on voimassa vuodesta 2019 alkaen vuoden 2028 loppuun saakka alueellinen käyttöoikeussopimus (Käyttö- 641726). Tämän sopimuksen mukaisille liikenteille on myönnetty yksinoikeus kilpailevalta aikataulun mukaiselta henkilöliikenteeltä, joka koskee Nurmijärven sisäistä, Nurmijärven ja Hyvinkään välistä sekä Nurmijärven ja Helsingin/Vantaan/Espoon välistä liikennettä.

Yksinoikeus ei kuitenkaan kata Nurmijärven kunnan alueen läpi kulkevaa aikataulun mukaista liikennettä, joka kulkee Nurmijärven kunnan alueella pääteitä pitkin. Näitä ovat: valtatiet 3 ja 25, kantatie 45 sekä seututiet 130 ja 132.

Voimassa olevaa alueellista käyttöoikeusopimusta koskevat tarkemmat aikataulu- sekä reittitiedot ovat saatavissa  https://korsisaari.fi/joukkoliikenne/aikataulut/

 

Päätökset yksinoikeuden antamisesta


Uppdaterad