Ensamrätt

En enligt V delens 1 kap. 181 och 182 § i transportservicelagen behörig myndighet kan besluta om att ordna persontrafikens tjänster inom sitt befogenhetsområde eller dess delar enligt trafikavtalsförordningen för att försäkra sådana allmännyttiga tjänster som bl.a. är mångtaligare, tillförlitligare, av bättre kvalitet eller förmånligare än vad enbart den fria marknaden skulle kunna erbjuda (s.k. TAF-beslut).

Därtill kan en behörig myndighet vid behov i enlighet med trafikavtalsförordningen besluta om ensamrätt i utbyte mot att allmännyttiga skyldigheter sköts (s.k. beslut om ensamrätt). Med beslutet om ensamrätt ges idkaren av kollektivtrafik som anför särskilt besvär möjlighet att idka kollektiv persontrafik på en viss rutt, ett visst trafiknät eller visst område och andra möjliga trafikidkare utesluts. Ensamrätt kan beviljas i samband med alla avtal om offentliga upphandlingar.

En behörig myndighet utger beslutet över ensamrätten på sina webbsidor. En behörig myndighet kan förbjuda verksamhet som orsakar fortgående och allvarlig skada för trafik som är skyddat av ensamrätt (s.k. beslut om förbud). Ett vite kan ställas upp för att effektivera förbudet.

Från regionerna

Yksinoikeudet - Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus on 15.6.2012 tehnyt päätöksen palvelusopimusasetuksen soveltamisesta toimivalta-alueellaan. Päätös on voimassa toistaiseksi.

Pirkanmaan ELY-keskus on 12.6.2017 vahvistanut joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet toimivalta-alueelleen vuosiksi 2017-2019, palvelutasopäätös

Joukkoliikennelain voimassaoloaikana tehtyihin hankintasopimuksiin ja ns. siirtymäajan liikennöintisopimuksiin sisältyy yksinoikeus, vaikka kyseisissä hankintapäätöksissä tai liikennöintisopimuksissa ei olisi mainintaa yksinoikeudesta. On huomattava, että viimeisimmät joukkoliikennelain mukaisesti hankituista yksinoikeuden saavista liikenteistä alkavat vasta liikennepalvelulain voimaantulon 1.7.2018 jälkeen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on alla olevien taulukoiden mukaisilla käyttöoikeussopimuksilla ja ns. siirtymäajan liikennöintisopimuksilla yksinoikeudet. Taulukot sisältävät sopimustunnisteet sekä liikennöitsijätiedot. Lisäksi viimeisestä sarakkeesta löytyvät linkit, joiden kautta voi tarkastella sopimusten reittejä vuoroineen.

Taulukko, reittipohjaiset käyttöoikeussopimukset

Taulukko, siirtymäajan liikennöintisopimukset

EU:n palvelusopimusasetuksen mukaan markkinaehtoinen liikenne ei saa aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa liikenteelle, jolle on myönnetty yksinoikeus.

 

Liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen myönnetyt yksinoikeudet:

Länsilinjat Oy,  Huittinen - Sastamala - Tampere, 1.1.2019-31.12.2021 yksinoikeuspäätös 20.12.2018

Valkeakosken Liikenne Oy, Valkeakosken paikallisliikenne, 1.6.2019-6.6.2021, yksinoikeuspäätös 29.5.2019

Valkeakosken Liikenne Oy, Valkeakoski-Toijala kesäliikenne, 3.6.2019-6.6.2021, yksinoikeuspäätös 29.5.2019

Jokilaakson Tilausliikenne Ky, Orivesi - Ruovesi - Virrat kesäliikenne, 3.6.2019-6.6.2021, yksinoikeuspäätös 29.5.2019

Valkeakosken Liikenne Oy, Valkeakoski - Uskila, 8.8.2019-31.5.2020, yksinoikeuspäätös 17.7.2019

Miodex Oy, Valkeakoski - Pälkäne, 8.8.2019-6.6.2021, yksinoikeuspäätös 17.7.2019

Bussi-Manninen Oy, Orivesi - Ruovesi - Virrat, 1.8.2019-31.7.2021, yksinoikeuspäätös 17.7.2019

A. Lamminmäki Oy, Lavia - Sastamala - Punkalaidun ja Sastamala - Lavia, 1.8.2019-31.7.2020, yksinoikeuspäätös 17.7.2019

Taulukko, reittipohjaiset käyttöoikeussopimukset

 

 


Uppdaterad