Kommunikation

Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas informationspersonal fås fram genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger eller klicka på länken:

Kommunikation är en viktig del av arbetet för personalen vid NTM-centralerna. NTM-centralerna ger alla sina kunder en enhetlig kundservice och informerar öppet om sin service och sin verksamhet.

 

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Regional information

Kommunikation - Österbotten och Mellersta Österbotten

Kontaktuppgifter i kommunikationsfrågor

Österbottens NTM-centrals kontaktperson i kommunikationsfrågor:

  • kommunikationschef Mirella Kivelä, tfn 0295 028 652
  • ledningsassistent Johanna Kujala, tfn 0295 028 679
  • translator Sara Tarvos-Aalto, tfn 0295 028 668

E-postadress för kommunikationsfrågor: information.osterbotten(at)ntm-centralen.fi


Uppdaterad