Kommunikation

Kontaktuppgifterna till NTM-centralernas informationspersonal fås fram genom att välja önskat område under rubriken Välj område uppe till höger eller klicka på länken:

Kommunikation är en viktig del av arbetet för personalen vid NTM-centralerna. NTM-centralerna ger alla sina kunder en enhetlig kundservice och informerar öppet om sin service och sin verksamhet.

 

Logotyper, grafiska anvisningar och materialbank

NTM-centralernas logoversionerna, layoutunderlagen samt de grafiska anvisningarna finns tillgängliga på  materialbank:

Regional information

Viestintä - Kaakkois-Suomi

Yhteystiedot

Viestinnän sähköpostiosoite: tiedotus.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi
Henkilökohtaiset osoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Minna Niukkanen, viestintäasiantuntija, p. 0295 029 196
(viestintävastaava, liikenne ja infrastruktuuri, elinkeinot, työvoima ja osaaminen)

Sirpa Skippari, tiedottaja, 0295 029 287
(ympäristö ja luonnonvarat, ymparisto.fi, ympäristötietoisuuden edistäminen, ympäristökasvatus)

Tuija Närhi, verkkotiedottaja, p. 0295 029 148
(verkkoviestintä, strategia, organisaatio, kulttuuri ja luova talous)


Uppdaterad