› Tillbaka till den grafiska version

Statistik och rapporter

NTM-centralerna publicerar gällande kollektivtrafiken statistik och rapporter om

  •  kommunernas transportkostnader
  • hur kollektivtrafiken ordnas på regional och lokal nivå
  •  kollektivtrafikens servicenivå
  • rutter, avtalsparter, ersättningar och avtalens giltighetstid samt förpliktelser gällande priser i fråga om köp- och koncessionsavtalstrafiken (TAF-trafiken).
Uppdaterad

på andra webbplatser

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.