› Tillbaka till den grafiska version

Statistik och rapporter

NTM-centralerna publicerar gällande kollektivtrafiken statistik och rapporter om

  •  kommunernas transportkostnader
  • hur kollektivtrafiken ordnas på regional och lokal nivå
  •  kollektivtrafikens servicenivå
  • rutter, avtalsparter, ersättningar och avtalens giltighetstid samt förpliktelser gällande priser i fråga om köp- och koncessionsavtalstrafiken (TAF-trafiken).

REGIONAL INFORMATION

Tilastot ja raportit - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.

Selvitykset

18.12.2019
Uudenmaan ELY-keskus on selvittänyt julkisen henkilöliikenteen yhteistyön toimintamalleja alueellaan. Selvitys sisältää tietoa julkisen henkilöliikenteen organisoinnista, esimerkiksi liikennemuodoista, toimijoista, rahoituksesta ja lainsäädännöstä. Työssä on kartoitettu ELY-keskuksen roolia joukkoliikennetehtävissä ja muissa henkilökuljetuksissa sekä yhteistyön periaatteita ja toimintamalleja. Kuntien henkilökuljetuksia hoitaville ja niistä päättäville tahoille on koottu oma kaksisivuinen tietopaketti.

 

Kuntien kuljetuskustannustiedot

Kuntien kuljetuskustannustiedot perustuvat kuntien ilmoituksiin. Kaikkien kuntien ja hallinnon alojen tietoja ei ole toimitettu.

 

Yhdistelmäraportit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisesti: "Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä."

Tässä listattuna Uudenmaan ELY-keskuksen raportit:


Uppdaterad

på andra webbplatser

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.