› Tillbaka till den grafiska version

Statistik och rapporter

NTM-centralerna publicerar gällande kollektivtrafiken statistik och rapporter om

  •  kommunernas transportkostnader
  • hur kollektivtrafiken ordnas på regional och lokal nivå
  •  kollektivtrafikens servicenivå
  • rutter, avtalsparter, ersättningar och avtalens giltighetstid samt förpliktelser gällande priser i fråga om köp- och koncessionsavtalstrafiken (TAF-trafiken).

REGIONAL INFORMATION

Tilastot ja raportit-Lappi

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:r 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukaiset yhdistelmäraportit

Alla olevat raportit perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o 1370/2007 palvelusopimusasetus) 7 artiklan 1. kohtaan, jonka mukaisesti: "Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä."

Lapin ELY-keskuksen raportit löytyvät alla olevien linkkien alta.


Uppdaterad

på andra webbplatser

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.