› Tillbaka till den grafiska version

Statistik och rapporter

NTM-centralerna publicerar gällande kollektivtrafiken statistik och rapporter om

  •  kommunernas transportkostnader
  • hur kollektivtrafiken ordnas på regional och lokal nivå
  •  kollektivtrafikens servicenivå
  • rutter, avtalsparter, ersättningar och avtalens giltighetstid samt förpliktelser gällande priser i fråga om köp- och koncessionsavtalstrafiken (TAF-trafiken).

REGIONAL INFORMATION

Tilastot ja raportit - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Satakunnan alueella)


 

Tilastot

(Kuntien kuljetuskustannustiedot perustuvat kuntien ilmoituksiin. Kaikkien kuntien ja hallinnon alojen tietoja ei ole toimitettu.)

Yhdistelmäraportit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen n:o 1370/2007 7 artiklan 1. kohdan mukaiset yhdistelmäraportit

Alla olevat raportit perustuvat Euroopan palramentin ja neuvoston asetuksen (n:o 1370/2007 palvelusopimusasetus) 7 artiklan 1. kohtaan, jonka mukaisesti: "Toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat kerran vuodessa yhdistelmäraportin, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä".


Uppdaterad

på andra webbplatser

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.