› Tillbaka till den grafiska version

Statistik och rapporter

NTM-centralerna publicerar gällande kollektivtrafiken statistik och rapporter om

  •  kommunernas transportkostnader
  • hur kollektivtrafiken ordnas på regional och lokal nivå
  •  kollektivtrafikens servicenivå
  • rutter, avtalsparter, ersättningar och avtalens giltighetstid samt förpliktelser gällande priser i fråga om köp- och koncessionsavtalstrafiken (TAF-trafiken).

REGIONAL INFORMATION

Tilastot ja raportit - Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Tilastot

Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2018 (pdf)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2017 (pdf)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2016 (pdf)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2015 (pdf)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2014 (pdf)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2013 (pdf)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2012 (pdf)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2011 (pdf)
Kuntien kuljetuskustannukset vuodelta 2010 (pdf)

Raportit

Yhdistelmäraportti

Alla olevat raportit perustuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (N:o 1370/2007 palvelusopimusasetus) 7 artiklan 1. kohtaan, jonka mukaisesti: "Toimivaltaisen viranomaisen on julkaistava kerran vuodessa yhdistelmäraportti, jossa selostetaan sen toimivaltaan kuuluvat julkisen palvelun velvoitteet, valitut julkisen liikenteen harjoittajat sekä korvaukset, joita niille on maksettu, ja yksinoikeudet, joita niille on myönnetty korvauksena julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä."


Uppdaterad

på andra webbplatser

regionala länkar

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.