Hållplatser

NTM-centralerna svarar för utvecklingen och skötseln av kollektivtrafikens infrastruktur på landsvägarna. Genom att förbättra hållplatserna ökar man kollektivtrafiktjänsternas dragningskraft och förbättrar serviceutbudets tillgänglighet.

De kan kompletteras med breddningar av körbanan vid hållplatsen, väderskydd, apparater och utrustning som ger information om kollektivtrafiken, belysning, tak och ställningar för cykelparkering, leder och underfartsbroar för lätt trafik, körfiler för kollektivtrafik, anslutningsparkering för bilar och områden byggda för servicetrafik.   Utrustningsnivån vid hållplatserna bestäms av användarmängder och passagerargrupper och av utbudets kvalitet och mängd.

Resurserna som används till utveckling och underhåll av hållplatserna är begränsade. Därför är det viktigt att rikta utvecklingen på rätt sätt och till rätt objekt samt att hitta en tillräcklig servicenivå för mindre betydelsefulla hållplatser.

NTM-centralerna upprätthåller det befintliga hållplatsnätverket samt bygger breddningar och skyddstak. Förslag gällande kollektivtrafikens infrastruktur kommer från olika aktörer, t.ex. kommuner, skolor och enskilda kollektivtrafikanvändare. Förslagen bedöms utifrån antalet användare av hållplatsen, trafikförhållandena och hållplatsens placering. Ett fritt formulerat förslag gällande hållplatser kan skickas till Trafikens kundservice.

 

REGIONAL INFORMATION

Pysäkkiasiat - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa pysäkkiasioista myös Satakunnan alueella)

Saamme paljon aloitteita, joissa toivotaan pysäkkikatosten uusimista, pysäkkien korjaamista, uutta pysähtymispaikkaa tai pysäkin siirtämistä.

Vanhan pysäkkikatoksen uusiminen on tyypillisin saamistamme linja-autopysäkkeihin liittyvistä aloitteista. Katoksia pyritään uusimaan niin paljon kuin määrärahat mahdollistavat. Katoksia uusitaan erityisesti siellä, missä linja-autoliikenteellä on useita vakiokäyttäjiä tai missä katoksella voidaan taata koululaisille turvalliset olosuhteet linja-auton odottamiseen. Valitettavasti emme pysty uusimaan vuosittain kuin murto-osan huonossa kunnossa olevista katoksista. Keskeisetkin pysäkit voivat joutua odottamaan toimenpiteitä useita vuosia.

Uusien pysäkkilevikkeiden tekeminen ja/tai pysäkkien poistaminen vaatii yleensä maastokatselmuksen ja lisäksi tie- tai rakennussuunnitelman. Perustelluista syistä myös näitä toimenpiteitä tehdään. Uusia pysäkkilevikkeitä on toteutettu mm. koulukyytien turvallisuuden parantamiseksi ja uusien asuinalueiden liikennejärjestelyjen yhteydessä. Toteutettavat toimenpiteet valitaan vuosittain käytettävissä olevan rahoituksen ja kohteen kiireellisyyden mukaan.

Aloitteet uusista pitkän matkan liikenteen pysähtymispaikoista kannattaa osoittaa suoraan tiestöllä liikennöiville liikenteenharjoittajille. Liikenteenharjoittajat määrittelevät itse ajamansa reitit ja pysähtymispaikat, eikä ELY-keskuksella ole kyseisiä tietoja markkinaehtoisen liikenteen osalta.

Pysäkkien siisteyteen tai pienimuotoiseen korjaamiseen liittyvät asiat saa parhaiten välitettyä tiedoksi soittamalla Tienkäyttäjän linjalle p.0200 2100 (24 h/vrk). Tienkäyttäjän linja välittää viestin maanteiden hoitoa operoiville urakoitsijoille. Puhelut maksavat lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm).


Uppdaterad

Ota yhteyttä

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

Oikopolut