Hållplatser

NTM-centralerna svarar för utvecklingen och skötseln av kollektivtrafikens infrastruktur på landsvägarna. Genom att förbättra hållplatserna ökar man kollektivtrafiktjänsternas dragningskraft och förbättrar serviceutbudets tillgänglighet.

De kan kompletteras med breddningar av körbanan vid hållplatsen, väderskydd, apparater och utrustning som ger information om kollektivtrafiken, belysning, tak och ställningar för cykelparkering, leder och underfartsbroar för lätt trafik, körfiler för kollektivtrafik, anslutningsparkering för bilar och områden byggda för servicetrafik.   Utrustningsnivån vid hållplatserna bestäms av användarmängder och passagerargrupper och av utbudets kvalitet och mängd.

Resurserna som används till utveckling och underhåll av hållplatserna är begränsade. Därför är det viktigt att rikta utvecklingen på rätt sätt och till rätt objekt samt att hitta en tillräcklig servicenivå för mindre betydelsefulla hållplatser.

NTM-centralerna upprätthåller det befintliga hållplatsnätverket samt bygger breddningar och skyddstak. Förslag gällande kollektivtrafikens infrastruktur kommer från olika aktörer, t.ex. kommuner, skolor och enskilda kollektivtrafikanvändare. Förslagen bedöms utifrån antalet användare av hållplatsen, trafikförhållandena och hållplatsens placering. Ett fritt formulerat förslag gällande hållplatser kan skickas till Trafikens kundservice.

 

Uppdaterad

Ota yhteyttä

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. på sommaren 2.7.-7.8. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

Oikopolut

Ehdotusapuri.