Aktuellt

Registrering av släpanordningar (5.12.2014)

Från början av 2015 ska alla släpanordningar som kopplas till en bil och används i vägtrafik vara registrerade. Trots registreringsskyldigheten förblir de beslut om specialtransport som med ett tillverkningsnummer beviljats för släpanordningar i kraft till den tidpunkt för upphörande som nämns i beslutet.  Detta förutsätter dock att transporten sker inom gränserna för de massa- och måttvärden som nämns i såväl registerutdraget som beslutet om specialtransport. Du kan fråga tillståndsgruppen om mer information kring tillståndspraxisen.

REGIONAL INFORMATION

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.
Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

NTM-centralen i Birkaland,
Kundservice, Specialtransporter
PB 297, FI-33101 TAMMERFORS
Fax: +358 206 02 6301
 E-post: specialtransporter(at)ntm-centralen.fi

GENVÄGAR

REGIONALA LÄNKAR

På detta tema har det valda området ingen kompletterande information till den riksomfattande informationen ovan.