Aktuellt

Registrering av släpanordningar (5.12.2014)

Från början av 2015 ska alla släpanordningar som kopplas till en bil och används i vägtrafik vara registrerade. Trots registreringsskyldigheten förblir de beslut om specialtransport som med ett tillverkningsnummer beviljats för släpanordningar i kraft till den tidpunkt för upphörande som nämns i beslutet.  Detta förutsätter dock att transporten sker inom gränserna för de massa- och måttvärden som nämns i såväl registerutdraget som beslutet om specialtransport. Du kan fråga tillståndsgruppen om mer information kring tillståndspraxisen.

Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

NTM-centralen i Birkaland,
Kundservice, Specialtransporter
PB 297, FI-33101 TAMMERFORS
Fax: +358 206 02 6301
 E-post: specialtransporter(at)ntm-centralen.fi

GENVÄGAR