› Tillbaka till den grafiska version

Aktuellt

Via toppmenyn hittas bl.a. kungörelser, evenemang och utbildningar, anbudbegäran, pressmeddelanden och nyheter. NTM-centralernas regionala aktuella ärenden fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

ÖVRIG AKTUELL FRÅN REGIONEN

Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien esitysmateriaaleja - Häme


Ändringar i trafikarrangemangen på Lahtisleden på grund av broreparationer

Reparationerna av korsningsbroarna i Korso och broarna i Jokiranta som inleds i början av april orsakar ändringar i trafikarrangemangen på Lahtisleden (Rv 4). Broreparationerna slutförs i sin helhet i oktober.

Reparationerna av korsningsbroarna i Korso och broarna i Jokiranta som finns i på Lahtisleden i Vanda och Sibbo inleds på körbanorna som leder till Helsingfors i april med iståndsättning av broarnas kantbalkar och arbete med räcken. Broarnas ytkonstruktioner förnyas i juni–augusti och arbetena på körbanorna som leder söderut färdigställs i månadsskiftet augusti–september.

I juni inleds reparationsarbeten på körbanorna som leder norrut med iståndsättning av broarnas kantbalkar och arbete med räcken. Broarnas ytkonstruktioner förnyas i augusti–november och arbetena på körbanorna som leder norrut färdigställs i slutet av november.

Under arbetets gång är två körfiler i vardera körriktning i bruk. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatserna är 50–60 km/h på grund av de inskränkta filerna.

Kartlänkar till broarna:

Korsningsbroarna i Korso: https://goo.gl/maps/QpxwyMJ5Qky

Broarna i Jokiranta https://goo.gl/maps/3YqbygCLJMm

Som entreprenör fungerar Destia Oy och för tillsynen ansvarar Siltainsinöörit TH Oy.

Ytterligare information:

Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Arbetsplatschef Jussi Tiainen, Destia Ab, tfn 040 661 5903

Tillsynskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9961


Sillankorjaustöistä muutoksia Lahdenväylän liikennejärjestelyihin

Huhtikuun alkupuolella käynnistyvä Korson risteyssiltojen ja Jokirannan siltojen korjaus aiheuttaa muutoksia Lahdenväylän (Vt 4) liikennejärjestelyihin. Siltojen korjaustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan lokakuussa.

Lahdenväylällä Vantaalla ja Sipoossa sijaitsevien Korson risteyssiltojen ja Jokirannan siltojen korjaustyöt aloitetaan Helsinkiin vievillä ajoradoilla huhtikuussa siltojen reunapalkkien kunnostustöillä sekä kaidetöillä. Siltojen pintarakenteet uusitaan kesä-elokuussa ja työt etelään vievällä ajoradalla valmistuvat elo-syyskuun vaihteessa.

Kesäkuussa aloitetaan korjaustyöt pohjoiseen vievillä ajoradoilla siltojen reunapalkkien kunnostustöillä sekä kaidetöillä. Siltojen pintarakenteet uusitaan elo-lokakuussa ja työt pohjoiseen vievällä ajoradalla valmistuvat lokakuun lopulla.

Töiden aikana kumpaankin ajosuuntaan on käytössä kaksi ajokaistaa. Nopeusrajoitus on työmaiden kohdalla 50-60 km/h:ssa kaistojen kaventamisen vuoksi.

Karttalinkki siltapaikoille:

Korson risteyssillat: https://goo.gl/maps/QpxwyMJ5Qky

Jokirannan sillat: https://goo.gl/maps/3YqbygCLJMm

Urakoitsijana kohteessa toimii Destia Oy ja urakan valvonnasta vastaa Siltainsinöörit TH Oy.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Timo Repo, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 021 338

Työmaapäällikkö Jussi Tiainen, Destia Oy, puh. 040 661 5903

Valvontakonsultti Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9961


Julkaisut

Om en transport överskrider måtten för normal trafik räknas den som en specialtransport. Det krävs dock inte tillstånd för alla specialtransporter. Ett tillstånd är nödvändigt först när transporten överskrider de s.k. fria måttgränserna som tillämpas i Finland.

 

Antalet specialtransporttillstånd per år: 2002 10762, 2003 11313, 2004 11796, 2005 12195, 2006 12819, 2007 13377, 2008 14790, 2009 12112, 2010 11845, 2011 12772, 2012 10958.

Bild 1. Antalet specialtransporttillstånd per år.