YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija - Ajankohtaista
null Vuoden 2023 jätetietojen raportoinnin YLVA-tietojärjestelmään voi aloittaa 10.1.2024

Jätetietojen raportointi vuodelle 2023 on estetty asiointipalvelussa - Toiminnanharjoittajat voivat aloittaa raportoinnin aikaisintaan 10.1.2024.

Jäteasetuksen (978/2021) kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteista johtuen YLVA-tietojärjestelmään toteutetaan edelleen jätetietojen raportointia koskevia muutoksia. Vuoden 2023 tietojen raportointia koskevat muutokset viedään Aluehallinnon sähköisen asiointipalvelussa oleville YLVAn raportointilomakkeille 8.1.2024. Toiminnanharjoittajat voivat aloittaa raportoinnin jäteraportointilomakkeille aikaisintaan 10.1.2024.

Jätetietojen raportointi vuodelle 2023 on teknisesti estetty asiointipalvelussa eikä uusien asiointien osalta voi jätelomakkeita raportoida. Asiointipalveluun on laitettu alla oleva viesti jäteraportoinnin estämisestä. Viesti on heti asiointipalvelun alussa, kun tehdään valinta, kenen nimissä raportointia tehdään tai ollaan aloittamassa uusi asiointi.

"Jätelomakkeiden raportointi vuodelle 2023 on estetty jätelomakkeisiin tulevien muutosten takia. Mikäli muiden tietojen raportointi aloitetaan ennen jätelomakkeiden julkaisua, tulee tämän jälkeen jätelomakkeiden raportointi aloittaa uudella asioinnilla. Jätelomakkeiden raportoinnin avautumisesta tiedotetaan joulukuun 2023 aikana."

Muiden päästö- ja raportointitietojen raportoinnin voi aloittaa jo aikaisemmin, mutta tällöin jäteraportointia varten on avattava uusi oma asiointi sähköisessä asiointipalvelussa. Mikäli muukin raportointi aloitetaan vasta 10.1.24 tai sen jälkeen, jäteraportoinnille ei tarvitse avata erikseen omaa asiointia.

Jätelomakkeiden täyttöohje toiminnanharjoittajille ja Jätteenkäsittelijöiden jätelomakkeiden täyttöohje on tilattavissa sähköpostiin YLVAn ohjesivulta.

Tulevat muutokset ja uudet lomakkeet

Vuoden 2023 tietojen raportointia varten jäteraportointilomakkeisiin tulee seuraavat muutokset:

 • Jäteöljyn tyyppi -toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet lomakkeelle
 • Yhdyskuntajätteen osuus jätteen esikäsittelyssä syntyvästä jätteestä - syntyvät jätteet lomakkeelle

Lisäksi kaatopaikan toimialakohtaiselle lomakkeelle tulee 8.1.2024 päivityksessä uusi täytettävä kohta: jäljellä oleva tilavuus.

Näiden lisäksi tulee uusia lomakkeita, jotka ovat raportoitavissa vasta helmikuussa 2024:

 • Jäteöljyn käsittelyssä syntyneet tuotteet
 • Laitoksen omassa energiankulutuksessa hyödynnetyn jäteöljyn määrä
 • Elintarvikkeiden valmistajien elintarvikejätteen raportointi sekä ilmoituksen- että luvanvaraiselle toimijalle
 • Yhdyskuntajätteen poltossa syntyvän tuhkan ja kuonan metallimäärä ja pitoisuus
 • Laitoksen ominaisjätemäärä

Uusien lomakkeiden osalta tiedotetaan erikseen, milloin lomakkeet ovat raportoitavissa.

Menneet jäteraportointikoulutukset

Valvojien ja toiminnanharjoittajien käyttöön tarkoitetut jäteraportointikoulutusten ja jäteraportointiklinikoiden materiaalit löytyvät ympäristöministeriön pilvipalvelusta seuraavasti:

Tulevat jäteraportointikoulutukset

Joulukuussa 2023 ja tammikuussa 2024 järjestetään seuraavat raportointiklinikat:

 • Jäteraportointiklinikka 12.12.2023 klo 13-14.30 Yhdyskuntajätteen, jäteöljyn ja yhdyskuntajätteen polton tuhkan ja kuonan käsittelijän jäteraportoinnit YLVAan.
 • Jäteraportointiklinikka: Elintarvikejätteen raportointi 14.12.2023 klo 12.30-14 Elintarvikealan toimijan elintarvikejätteen kirjanpito ja raportointi YLVAan.
 • Jäteraportointiklinikka pe 19.1.2024 klo 13-14 Yhdyskuntajätteen käsittelijöiden (jätteenkäsittelijät ml. siirtokuormausasemat ja jätteenpolttolaitokset) jäteraportoinnista YLVAan.
 • Jäteraportointiklinikka: to 25.1 klo 14-15 Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen sekä biokaasu- ja kompostointilaitosten jäteraportoinnista YLVAan.

Tarkemmat tiedot sekä linkit ilmoittautumisiin löytyvät ympäristöministeriön koulutuskalenterista: https://ym.fi/ymparistohallinnon-koulutus-ja-neuvottelupaivat

Päivitetty: 14.02.2024