Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00 Kesälomalla 1.-28.7.2024

Tuulivoima

Tuulivoimalassa tuulen liike-energia muutetaan sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla. Tuulivoimalat rakennetaan usein ryhmiin, ns. tuulivoimapuistoihin, jotka sijaitsevat joko avomerellä tai maalla. Maalle rakennettavassa tuulivoimapuistossa on tyypillisesti 6–20 voimalaa, mutta suurimmilla suunnitelluilla alueilla niitä on jopa yli 100. Maalle suunnitellut tuulivoima-alueet sijoittuvat ympäri maata, mutta isompi keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa. Suuremmat tornikorkeudet mahdollistavat tuulivoiman rakentamisen myös metsäiseen sisämaahan, jossa hyvät tuuliolosuhteet löytyvät rannikkoa korkeammalta. 

Tuulivoiman osuus Suomen sähkön kokonaistuotannosta on viime vuosina kasvanut varsin nopeasti. Trendinä on rakentaa yhä isompia voimalaitoksia, mutta niiden ohella käytetään myös yleensä yksittäisten kiinteistöjen energiaratkaisuihin liittyviä pienvoimaloita. Teollisen kokoluokan tuulivoima on jaettu kokoluokaltaan isoon (Laitosten kokonaisnimellisteho > 45 MW) keskikokoiseen (Laitosten kokonaisnimellisteho < 45 MW) ja pieneen (Yksittäiset teolliset voimalat). Lisäksi yhdellä yleensä kotitarvekäytössä olevalla voimalalla toteutettua ns. pientuulivoimaa käsitellään erikseen maatulivoiman yhteydessä.

Tutustu maa- ja merituulivoiman lupiin ja menettelyihin:

Tuulivoimaan liittyvissä kysymyksissä vastaa myös Tuulivoimaneuvonta (ELY-keskus). 

Yhteystiedot:

Tuulivoimaneuvonnan verkkosivu (Ympäristö.fi)

Puhelinnumero: 0295 023 044

Sähköpostiosoite: [email protected]

Päivitetty: 27.06.2024