Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00

Ajankohtaista

Tuulivoimapuistojen maankäytön sopimuksia helppo parantaa

Tiedote 16.4.2024

Tuulivoimayhtiöiden ja maanomistajien kannattaa sopia teiden käytöstä nykyistä tehokkaammalla tavalla. Näin tieto sovitun tien käytöstä tuulivoimapuiston alueelle näkyy kaikille kiinteistörekisterissä yksiselitteisellä tavalla.

Rekisteröidessään vuokrasopimuksia Maanmittauslaitos on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei tietä perusteta yksityistietoimituksessa vaan tieto tiestä jää pelkän vuokrasopimuksen varaan. Jos tuulivoimayhtiö ja maanomistaja sopivat maanvuokrasopimuksessa, että tie perustetaan yksityistietoimituksessa, niin tieto näkyy myös kiinteistörekisterissä ja kulkee myös seuraavalle omistajalle. 

”Olemme saaneet rekisteröitäväksi hankkeiden vuokrasopimuksia, joissa puhutaan oikeuksista käyttää tietä, mutta tieoikeutta ei ole sovittu yksityistietoimituksella, jolloin tieoikeus ei näy kiinteistörekisterissä viranomaisille ja muille tien käyttäjille”, kertoo lunastuksista vastaava johtaja Mauri Asmundela Maanmittauslaitoksesta.

Maanmittauslaitos on kehittänyt ohjeistustaan yhdessä ELY-keskuksen uusiutuvan energian lupaneuvonnan kanssa, jotta tuulivoimayhtiöillä ja maanomistajilla on käytössään paremmat suositukset ja toimintaohjeet. ELY-keskuksen lupaneuvonta palvelee yleisellä tasolla lupa-asioissa.

Sopikaa tieoikeus yksityistietoimituksessa

Maanmittauslaitos katsoo asiaa rekisterinpitäjän silmin. Siksi se haluaa, että maanomistukseen ja -käyttöön liittyvät tiedot ovat kaikkien tarkastettavissa rekistereistä mahdollisimman yksiselitteisesti. Pienellä toimintatavan muutoksella myös tuulivoimayhtiöt ja maanomistajat säästyvät tulevilta selvittelyiltä.

Näin asiaa katsottuna tuulivoimayhtiöiden ja maaomistajien kannattaa kirjoittaa vuokrasopimukseensa ”tieoikeus vahvistetaan yksityistietoimituksessa”. Yksityistietoimituksessa Maanmittauslaitos rekisteröi sovitut asiat kiinteistörekisteriin: missä se tie sijaitsee, jota tuulivoimayhtiö saa käyttää esimerkiksi suuren työkoneen kuljettamiseen alueelleen.

Nyt hankkeista tulee enimmäkseen ainoastaan vuokrasopimuksia, joissa osapuolet ovat sopineet tien käytöstä. Vuokrasopimus kirjataan ainoastaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, minkä seurauksena tieto tien käytön oikeuksista ei siirry kiinteistörekisteriin seuraavalle kiinteistön omistajan eikä alueella muuta rakentavien maanomistajien tai kaavoitusta laativan kunnan nähtäväksi.

ELY-keskus tarjoaa tuulivoimahankkeiden toteuttajille apua valtakunnallisesti Tuulivoimaneuvonnassa ja Uusiutuvan energian lupaneuvonnassa. Uusiutuvan energian lupaneuvonnan verkkosivuilta ja menettelykäsikirjasta löytyy tietoa tuulivoimalahankkeisiin liittyvistä lupamenettelyistä ja vastuuviranomaisista.

Tutustu Maanmittauslaitoksen esitteeseen

Lisätietoja

https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/tuulivoimapuistojen-maankayton-sopimuksia-helppo-parantaa

Maanmittauslaitoksessa
Johtaja Mauri Asmundela, p. 040 576 8944, [email protected]

Uusiutuvan energian lupaneuvonnassa ELY-keskuksessa
Johtava asiantuntija Mari Hakola, p. 029 502 7654, [email protected]

Aurinkovoimalat – Kaavoitus, luvat ja YVA -webinaari

Uusiutuvan energian lupaneuvonta järjesti 21.3.2024 Aurinkovoimalat - Kaavoitus, luvat ja YVA -webinaarin. Webinaariin osallistui noin 650 kuulijaa. Webinaarin esitysmateriaali sekä linkki tallenteeseen löytyvät täältä

Uusiutuvan energian menettelykäsikirjaan liittyvät tutkimustulokset valmistuivat

Tutkimme menettelykäsikirjan vaikuttavuutta kyselytutkimuksella syksyllä 2023. Selvitimme kuka menettelykäsikirjaa käyttää, mitä tietoa sieltä etsitään ja miten sitä voisi kehittää.

Kyselytutkimuksen tuloksista selvisi, että menettelykäsikirjan kaltaiselle lupamenettelyt yhteen kokoavalle oppaalle on tarvetta, koska uusiutuvan energian hankkeita on viereillä paljon. Käsikirjaan kaivattiin vetyhankkeiden lupamenettelyohjeet ja päivitys aurinkoenergiahankkeiden lupamenettelyihin. Käy lukemassa kyselytutkimuksen tuloksia opinnäytetyöstä täältä.

Sähköä tuottavan hankkeen lupien käsittelyille määräajat

Ilmoita meille vireille tulleesta lupahakemuksesta, joka liittyy sähköä tuottavaan uusiutuvan energian hankkeeseen! Tutustu lisää sivulla Lupakäsittelyn määräajat

Tilaa uusiutuvan energian yhteyspisteviranomaisen ajankohtaiskirje

Ajankohtaiskirje on suunnattu kuntien ja muiden viranomaisten lupaviranomaisille. Ajankohtaiskirjeessä saa muun muassa tietoa yhteyspisteviranomaisen järjestämistä lupamenettelyihin liittyvistä tietoiskuista sekä ajankohtaista ohjeistusta määräaikailmoituksiin liittyen.

Tilaa ajankohtaiskirje (Webropol-lomake)

 

Päivitetty: 16.04.2024