Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920

Ajankohtaista

Velvoite varmentaa kaasun ja vedyn alkuperä alkuperätakuulla alkaa 1.7.2022

Gasgrid Finland toimii kaasun ja vedyn alkuperätakuurekisterin ylläpitäjänä. 

Kaasun ja vedyn alkuperätakuilla varmennetaan, että kaasu ja vety on tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Alkuperätakuulla tarkoitetaan sähköistä asiakirjaa, joka toimii näyttönä loppukäyttäjälle siitä, että tietty energiaosuus tai -määrä on tuotettu uusiutuvista lähteistä.

Alkuperätakuita myönnetään Suomessa tuotetulle uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle kaasulle ja vedylle. Alkuperätakuuta ei vaadita, jos energiaa ei myydä tai markkinoida uusiutuvana. Tutustu lisää aiheeseen Gasgrid Finlandin verkkosivuilla

Alkuperätakuut (gasgrid.fi)

Sähköä tuottavan hankkeen lupien käsittelyille määräajat

Ilmoita meille vireille tulleesta lupahakemuksesta, joka liittyy sähköä tuottavaan uusiutuvan energian hankkeeseen! Tutustu lisää sivulla Lupakäsittelyn määräajat

Tilaa uusiutuvan energian yhteyspisteviranomaisen ajankohtaiskirje

Ajankohtaiskirje on suunnattu kuntien ja muiden viranomaisten lupaviranomaisille. Ajankohtaiskirjeessä saa muun muassa tietoa yhteyspisteviranomaisen järjestämistä lupamenettelyihin liittyvistä tietoiskuista sekä ajankohtaista ohjeistusta määräaikailmoituksiin liittyen.

Tilaa ajankohtaiskirje (Webropol-lomake)