Muutosturvan kehittäminen

Yhteistyöllä turvaa muutostilanteisiin

Valtakunnallista vaikuttamista, vilpitöntä välittämistä.

Tämä hankkeemme laajan palvelumuotoilutyön aikana syntynyt lause kuvaa erinomaisesti muutosturvan keskeistä sanomaa TE-palvelujen asiantuntijaverkoston näkökulmasta.

Muutosturva on palvelua, joka auttaa pitämään työntekijät työelämässä. Muutosturva auttaa myös työnantajia sujuvasti muutoksesta eteenpäin ja voi tukea yritystä jo ennen muutostilanteisiin päätymistä. Toimivalla muutosturvalla on siis suuri rooli alueiden elinvoiman ylläpitämisessä.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke kehitti muutosturvaa valtakunnallisesti asiakaslähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi vuosien 2015 ja 2023 välillä. Kehittämisellä pyrittiin turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja samalla vastaamaan työvoiman kohtaannon haasteisiin, jotta työnsä menettävä henkilöstö voisi löytää uuden työpaikan tai uran mahdollisimman pian.

Tältä sivustolta löydät tietoa muutosturvan kehittämisestä ja tietoa tulevaisuuden kehittämisen varalle. Muutosturvan kehittämishankkeessa saatuja oppeja voi myös soveltaa muiden lakisääteisten palveluiden kehittämiseen.

 

Tutustu myös Muutostilanteita luotsaamassa -julkaisuumme:  https://www.doria.fi/handle/10024/186866

 

Päivitetty: 10.08.2023