Muutosturvan kehittäminen

Ennakointi

Ennakoinnilla tarkoitetaan vähentämistilanteiden tai pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisyä sekä alueellista varautumista tulevien vähentämistilanteiden varalle.

Hankkeessa ennakoinnin periaatetta sovellettiin laajasti esimerkiksi ennakointitoimenpiteiden kehittämiseen, ostopalvelukokeiluihin ja palvelujen toteuttamiseen.

Case: Ennakoiva muutosturva

Mitä?

Yhden luukun palvelumalli, joka yhdistää muutosturvaa ja laajasti yrityksiä tukevia palveluita, auttaa ennakoivasti yrityksiä kasvussa ja auttaa ongelmatilanteissa. Palvelut tuotetaan alueen yrityspalveluverkoston voimalla.

Missä?

Kehitetty Kainuun TE-toimistossa

Milloin?

Pilottihankkeen toteuttaminen aloitettiin keväällä 2021 ja kehitystyö jatkuu edelleen.

Keskeiset opit:

  • Yritysten palveluntarve on laaja-alaista ja palvelutarpeita tulee useilta erilaisilta toimialoilta.
  • Yrityspalveluverkoston hyvä keskinäinen yhteistyö on erittäin tärkeää.

Perinteinen muutosturva keskittyy pääasiassa työnantajan ja työntekijöiden tukemiseen muutosneuvottelutilanteessa. Kainuun TE-toimistossa heräsi kysymys, kuinka yrityksiä voitaisiin tukea siten, ettei muutosneuvotteluihin päädyttäisi.

Kainuun TE-toimisto lähti kehittämään ennakoivampaa muutosturvaa. Ennakoivan muutosturvan tavoitteena on kehittää yritysten muutoskyvykkyyttä, säilyttää ja lisätä työpaikkoja sekä saada aikaan sekä hallitumpia että suunnitellumpia positiivisia ja negatiivisia muutoksia yrityksissä.

Kainuun ennakoivan muutosturvan malli

 

Uudessa palvelumallissa perinteinen muutosturva ja yrityspalvelut yhdistyvät. Tällä tuetaan yrityksen ja henkilöstön lisäksi myös itse yrittäjää. Muutosturva-asiantuntija toimii koordinoivana tahona yrityspalvelujen tuottajien ja yrityksen välillä.

Positiivisessa muutostilanteessa, eli kun yritystoimintaa on tarkoitus kehittää tai tehdä investointeja, ennakoivan muutosturvapalvelun avulla voidaan esimerkiksi löytää ja neuvotella tarvittavia rahoitusratkaisuja. Negatiivisissa muutosturvatilanteissa muutosturva-asiantuntija on ennakoivasti yrittäjän rinnalla pohtimassa vaihtoehtoja, joilla yritystoiminnan lopettamisen tai henkilöstön irtisanomiset voisi välttää kokonaan tai lieventää niiden tarvetta.

Ennakoivan muutosturvan palvelusta yritys voi saada apua myös muun muassa omistajanvaihdostilanteeseen, yrityksen hallittuun alasajoon tai mahdolliseen konkurssitilanteeseen.

Päivitetty: 10.08.2023