Muutosturvan kehittäminen

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanketietoa

Yhteistyöllä muutosturvaa - valtakunnallisen ESR-koordinaatiohankkeen tavoitteena on kehittää ja täydentää kansallista rakennemuutoksiin ja muutosturvatilanteisiin liittyvää toimintaa. Keskeisiä kehittämisteemoja ovat osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla, työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelujen kehittäminen sekä toiminta- ja palvelumallien kokeilu ja kehittäminen irtisanovan ja rekrytoivan yrityksen kohtaamisen helpottamiseksi - entistä nopeampi työstä työhön siirtyminen, muutosturvan toimintamallin tuotteistaminen ja ostopalveluina toteutetut innovatiiviset palvelupilotit ovat hankkeen kehittämistyön ytimessä.


Kehittämistä tehdään yhdessä TE-toimistoissa toimivan valtakunnallisen muutosturva-asiantuntijoiden verkoston kanssa. Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima ja sen ohjausryhmässä on keskeisiä työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ministeriöitä ja virastoja.


Yhteistyöllä muutosturvaa -ESR-hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hanke jatkuu maaliskuuhun 2023 ja sen kokonaisrahoitus on noin kolme miljoonaa euroa. 2015 alkaneen hankkeen projektipäällikkö on Eleni Mizaras, projektikoordinaattorina toimii Tiina Iskanius, assistenttina on Raija Vataja ja viestintäkoordinaattorina on Hanna-Kaisa Yrjölä.

Päivitetty: 16.11.2022