Muutosturvan kehittäminen

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanketietoa

Valtakunnallisen Euroopan sosiaalirahaston tukeman Yhteistyöllä muutosturvaa -koordinaatiohankkeen tavoitteena oli kehittää ja täydentää kansallista rakennemuutoksiin ja muutosturvatilanteisiin liittyvää toimintaa. Hanke alkoi vuonna 2015 ja päättyy vuoden 2023 syksyllä.

Hankkeen tärkeimpiä teemoja olivat:

• turvata osaavan työvoiman saatavuus tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla

• kehittää malleja ja palveluja, jotka parantavat työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa

• kokeilla ja jalostaa toiminta- ja palvelumalleja irtisanovan ja rekrytoivan yrityksen kohtaamisen helpottamiseksi

Hankkeella pyrittiin kehittämään entistä nopeampaa työstä työhön siirtymistä ja muutosturvan toimintamallin tuotteistamista. Hankkeessa tehtiin laajaa palvelumuotoilutyötä sekä toteutettiin innovatiivisia palvelupilotteja osana kehittämistyötä. Kehittämistä tehtiin yhdessä TE-toimistoissa toimivan valtakunnallisen muutosturva-asiantuntijoiden verkoston sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.


Yhteistyöllä muutosturvaa -ESR-hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus, ja sen kokonaisrahoitus on noin kolme miljoonaa euroa. Hanke on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima, ja sen ohjausryhmään kuului keskeisiä työntekijä- ja työnantajajärjestöjä, ministeriöitä ja virastoja. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Eleni Mizaras, asiantuntijana Topi Pekkanen, assistenttina Raija Vataja ja viestintäkoordinaattorina Hanna-Kaisa Yrjölä.

Lue lisää hankkeen lopputuloksista Muutostilanteita luotsaamassa -julkaisusta: https://www.doria.fi/handle/10024/186866

Päivitetty: 10.08.2023