Muutosturvan kehittäminen

Verkostomainen palvelumalli

TE-toimistojen muutosturva-asiantuntijat muodostavat valtakunnallisen verkoston, jossa jaetaan osaamista ja tarjotaan vertaistukea asiantuntijoiden kesken. Verkostomainen palvelu auttaa jakamaan asiantuntemusta eri tilanteista, ja samalla se takaa palvelun tasalaatuisuuden esimerkiksi lakitulkintojen ja toimintaohjeiden osalta. Lisäksi yhden työnantajan vähentämistilanne voi koskettaa useita TE-toimiston alueita, jolloin muutostilannetta voidaan ratkoa usean eri alueen asiantuntijan voimin.

Muutosturva-asiantuntijoiden lisäksi muutosturvapalvelun verkostoon kuuluvat myös muut TE-toimiston asiantuntijat sekä esimerkiksi TE-toimistossa työskentelevät työkykykoordinaattorit ja ammatinvalintapsykologit. Lukuisten eri asiantuntijoiden avulla voidaan tuottaa monialaisia palveluita ja samalla kehittää uusia muutosturvan toteuttamismalleja, kuten aktivoivia muutosturvainfoja ja lomautettujen palveluita.

Työnantajan kannalta riittää, että hän ilmoittaa vähentämistilanteesta yhden alueen muutosturva-asiantuntijalle. Palvelua tarjotaan yhden luukun periaatteella, jolloin työnantaja saa kaikki tarvitsemansa palvelut myös maantieteellisesti yhdeltä muutosturva-asiantuntijalta.

Muutosturvan verkostoon kuuluu myös esimerkiksi työttömyyskassoja, yksityisiä palveluntuottajia, työterveyshuolto, ELY-keskuksia, oppilaitoksia, kuntia, kaupunkeja ja erilaisia edunvalvontajärjestöjä. Yhden muutosturva-asiantuntijan kautta yritys voi siis päästä käsiksi lukuisten eri palveluntarjoajien palveluihin, joita muutostilanteissa tarvitaan.

Kainuun ennakoivan muutosturvapalvelun yhteistyöverkostoa

Päivitetty: 10.08.2023