Muutosturvan kehittäminen

Äkilliset rakennemuutokset

Äkillisellä rakennemuutoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä työnantaja tai toimiala irtisanoo suuren määrän työntekijöitä kerralla konkurssin tai laajan sopeuttamistoimenpiteen takia. Irtisanottujen määrä voi olla satoja tai jopa tuhansia.

Äkillinen rakennemuutos voi koskettaa useampia alueita, jolloin alueiden on usein toimittava yhteistyössä keskenään tilannetta hoidettaessa. Myös muutosturvaverkoston toiminta on tällöin valtakunnallista tai vähintään alueiden rajat ylittävää.

Muutosturva aloittaa rakennemuutostilanteiden hoidon ottamalla ensikontaktin työnantaja-asiakkaaseen sekä muihin vähentämistä hoitaviin tahoihin, suunnittelemalla akuutin vähentämistilanteen palveluja, ja tarjoamalla ohjausta ja neuvontaa työnsä menettävälle henkilöstölle. Rakennemuutostilanteet saavat vahvan alun muutosturvan toimintamallista, mutta ne ovat laajempia ja pidempikestoisia koko alueen elinkeinoelämän kehittämishankkeita.

Lue lisää äkillisten rakennemuutosten hoitamisesta ÄRM-oppaastamme: (tulossa pian!)

Päivitetty: 10.08.2023