Muutosturvan kehittäminen

Kokeilukulttuuri

Kokeilukulttuuri näkyi koko hankkeessa tavassa tarttua uusiin toimenpiteisiin sekä oppia niistä ennakkoluulottomasti ja virheitä pelkäämättä. Kokeilevaa kehittämistä pidettiin johtavana asenteena pilottien ja kokeilujen toteuttamisessa.

Pilotteja ja kokeiluja ideoitiin yhdessä asiantuntijoiden sekä asiakkaiden kanssa ja toteutusta myös arvioitiin yhdessä. Kokeilukulttuurin hengen mukaisesti niitä ei arvioitu onnistuneiksi tai epäonnistuneiksi, vaan tunnistettiin niistä kertyneet opit ja oivallukset.

 

Kokeilukulttuurin kannustamia pilotteja olivat muun muassa:

Kuntayhteistyöpilotti. Pilotti toteutettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa vuonna 2022. Pilotissa tarjottiin tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanotuille mahdollisuutta tutustua Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveysalan työllistymismahdollisuuksiin infojen, kokeilujen sekä koulutuksen kautta.

Jouhevasti työstä-työhön -pilotti. Pilotti toteutettiin Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa. Pilotissa tarjottiin uravalmennusta ja työnhaun sparrausta pk-yrityksille irtisanomisajalla vähentämistilanteissa.

Päivitetty: 10.08.2023