Muutosturvan kehittäminen

Muutosturvan kehittäminen

Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen kehittämistyöllä on monia muotoja, joista alla muutamia esimerkkejä:


Case 1: nelivaiheiset haastattelut ja digitaalinen osaamiskartoitus tukena uuden ratkaisun löytämisessä, Pyhäsalmen kaivos

"Hyvinkin negatiiviset lähtökohdat ja asenteet kääntyivät haastatteluissa nopeasti luottamuksen ja yhdessä etsittävien mahdollisuuksien puolelle"


Päätös Pyhäsalmen kaivoksen sulkemisesta tehtiin vuosia ennen toiminnan varsinaista alasajoa. Proaktiivisella ja ennakoivalla pilottihankinnalla varmistettiin henkilöstön tietoisuus oman osaamisensa laadusta, laajuudesta ja mahdollisista jatkopoluista hankkeen hankkimien digitaalisen osaamiskartoituksen ja nelivaiheisen haastatteluprosessin avulla. Pilottiin osallistui yli 120 henkilöä. Haastattelupalvelun toteutuksesta vastasi Aamos Group Oy ja digitaalisesta osaamiskartoituksesta Foredata Oy.

 

Case 2: aktivoivat muutosturvainfot asiakkaan tukena Etelä-Pohjanmaalla

”Asiakkaat kokivat palvelun informatiiviseksi ja hyödylliseksi”


Erityisesti pk-työnantajien vähentämistilanteiden henkilöstön tukemiseen tarkoitettu palvelukokeilu, jossa muutosturvainfoja on suunniteltu ja markkinoitu yhteistyössä hankkeen hankkiman yksityisen palveluntuottajan kanssa. Pilottiin kuului myös yksilöohjausta, joihin ohjattiin em. muutosturvainfojen asiakkaita. Toteutuksesta vastasi Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto yhdessä UNIC-palvelut Oy:n kanssa. Pilotti syntyi osana hankkeen lanseeraamia muutosturvan ketteriä kokeiluja.

 

Case 3: muutosturvabotti PK-yritysten apuna 24/7

”Botti on helpottanut PK-yritysten tiedonjanoa myös toimistoaikojen ulkopuolella”


TE-palvelujen verkkopalveluun välittömästi koronapandemian alun jälkeen avautunut Muutosturvabotti Teuvo syntyi osana hankkeen lanseeraamia muutosturvan ketteriä kokeiluja. Teuvo ohjaa erityisesti pk-työnantajia oikean tiedon ääreen mitä lomautus- ja henkilöstön vähennystilanteisiin tulee. Toteuttajana on Pirkanmaan TE-toimisto yhteistyössä KEHA-keskuksen kanssa.

 

Case 4: ennakoivaa muutosturvaa yrityspalveluintegraatiolla Kainuussa

”Palveluja paketoimalla suurempaan vaikuttavuuteen”


Osana hankkeen alueellisten pilottien ideahakua syntynyt Kainuun kokeilu pureutuu työnantajien muutostilanteiden aikaiseen tunnistamiseen yrityspalveluverkoston toimijoiden yhteistyön kautta – tavoitteena on, että varsinaisilta henkilöstövähennyksiltä pystytään välttymään kokonaan.

 

Case 5: muutosturvan palvelumuotoilu

"Muutosturva-asiantuntijat ovat asiakkaidensa arvostamia puolueettomia moniosaajia, joilla on sekä taito että tahto vaikuttaa ja välittää"

Hankkeen tilaamana toteutettiin laaja palvelumuotoilutyö 2018-2019. Työhön osallistui kattava joukko sekä työnantaja- että henkilöasiakkaita ja sidosryhmien edustajia. Työn tuloksena syntynyt palvelukonseptiesitys sisältää kattavaa analyysia muutosturvamallin vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Palvelumuotoilusta vastasi Gofore Oyj.

 

Yleistä

Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen kautta toteutetuissa palvelukokeiluissa on keskitytty pilotoimaan uudenlaisia muutosturvan palveluja ennakoivasti sekä digitaalisesti. Palveluja tarjotaan hyvissä ajoin ennen irtisanomistilannetta ja/tai kohderyhmän palveluntarvetta ennakoiden. Henkilö- ja yritysasiakkaiden palveluista kehitetään entistä kokonaisvaltaisempia mm. työnsä menettävien asiakaspalvelun ja tiedonkulun vahvistamisella.


Muutosturva-asiantuntijoiden verkoston toimintaa on tuettu mm. kehittämistyöpajoja järjestämällä, osaamista ja materiaaleja kehittämällä, kohtaamisia mahdollistamalla ja viemällä verkoston käytännön työstä nousseita ideoita laajempiin kehittämisfoorumeihin.

Päivitetty: 30.09.2021