Muutosturvan kehittäminen

Neljä periaatetta palveluiden kehittämiseen

Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeessa toteutettiin kattava palvelumuotoilutyö vuonna 2018. Palvelumuotoilun kautta haluttiin saada syvällinen ymmärrys muutosturvapalvelun nykytilanteesta ja siihen liittyvistä kehitystarpeista. Palvelumuotoilutyön keskeisiä tuloksia olivat muun muassa neljä hankkeen jatkokehittämistä ohjaavaa periaatetta: asiakaslähtöisyys ja sen vahvistaminen, ennakointi, digitaaliset palvelut ja kokeilukulttuuri. Jokaisen periaatteen pohjalta kehitettiin erilaisia pilotteja, jotka osaltaan auttoivat kehittämään muutosturvapalvelusta parempaa ja inspiroimaan sen jatkokehittämistä.

  • Asiakaslähtöisyys

  • Ennakointi

  • Digitaaliset palvelut

  • Kokeilukulttuuri

Päivitetty: 10.08.2023