Muutosturvan kehittäminen

Digitaaliset palvelut

Hankkeessa kehitettiin erilaisia digitaalisia palveluita henkilöstön vähentämistilanteisiin. Pilottien avulla haluttiin oppia uudenlaisia tapoja tuottaa ja tarjota palvelua sekä helpottaa palvelun tarjoamista. Digitaalisia palveluita suunniteltiin muun muassa digitaalisissa osaamiskartoituksissa, avoimeen dataan perustuvalla yritystiedon koostavalla tietoalustalla sekä muutosturvan chatbotin kehittämisen kautta.

Digitaaliset ammattitaito- ja osaamiskartoitukset irtisanottavalle henkilöstölle ja muutosturvan chatbotti ovat kokeilujen ansiosta edelleen käytössä TE-palvelujen valikoimassa.

Case: Digitaalinen osaamiskartoitus

Mitä?

Digitaalisella osaamiskartoituksella myötävirtaan vähentämistilanteessa

Milloin?

Useita kokeiluja vuosina 2017–2019

Keskeiset opit:

  • Osaamiskartoituksen aikainen käyttöönotto, työnantajan varhainen mukaan ottaminen sekä kartoituksen linkitys muihin muutosturvan palveluihin johtavat parhaisiin lopputuloksiin.

Osaamiskartoitus on apuväline työntekijän osaamisen sanoittamiseen ja koostamiseen.

Digitaalisessa osaamiskartoituksessa hyödynnettiin tekoälyä osaamisen tunnistamisessa ja yhdistämisessä alueen työmarkkinatilanteeseen. Kartoitusta hyödyntänyt henkilö sai näkemyksen oman osaamisen kysynnästä työmarkkinoilla, osaamiseen soveltuvista työpaikoista ja osaamisen siirrettävyydestä toisille toimialoille.

Digitaalista osaamiskartoitusta kokeiltiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017, kun pankkialan vuosia kestänyt rakennemuutos ja kiristynyt kansainvälinen kilpailu toi suuria vähentämistarpeita. Henkilöstö, jolla oli pitkä kokemus ja pankkialan monipuolinen työkokemus, oli uuden edessä.

Työnsä menettävien henkilöiden lähtötilanne saatiin kartoitettua digitaalisen osaamiskartoituksen avulla. Oman osaamisen ja sen kysynnän hahmottaminen antoi heille uusia näkökulmia työnhakuun ja tulevalle urapolulle.

Digitaalista kartoitusta kokeiltiin myöhemmin monissa eri alojen ja kokoluokkien vähentämistilanteissa muun muassa it-alalla sekä kaivos-, puu- ja paperialalla. Eräs onnistunut kokeilu toteutettiin Pyhäsalmen kaivoksella vähentämistilanteessa, jossa henkilöitä saatiin työllistymään ennen kaivoksen sulkemista. Digitaalisesta osaamiskartoituksesta oli paljon apua kaivokselta vapautuvan osaamisen siirtämisessä alueen muiden työnantajien käyttöön.

Case: Muutosturvabotti

Mitä?

Muutosturvatilanteissa tietoa tarjoava empaattinen chatbotti

Missä?

Kehitetty Pirkanmaan TE-toimistossa, käytössä valtakunnallisesti

Milloin?

Käyttöönotto keväällä 2020 – Uudistettu keväällä 2022, käytössä edelleen

Keskeiset opit:

  • Botti-palvelu on kustannustehokas ja asiakaslähtöinen ratkaisu tiedontarpeeseen.

Suunnitteluvaiheessa chatbottien vertailu on kannattavaa.


 

Pirkanmaan TE-toimisto alkoi vuonna 2019 etsiä ratkaisuja pienten, keskisuurten ja mikroyrittäjien muutosturvatilanteiden tiedon tarpeeseen. Ajatuksena oli luoda automatisoitu ja aina auki oleva palvelu, josta alueen työnantajat löytäisivät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja kokisivat samalla tulleensa kohdatuiksi.

Muutosturvabotti otettiin käyttöön valtakunnallisena palveluna keväällä 2020 – juuri covid-19-pandemian kiihtyessä ja muutostilanteisiin liittyvän palvelun tarpeen kasvaessa räjähdysmäisesti.

Kun palvelu oli ollut kaksi vuotta täydessä käytössä, se siirrettiin muiden ELY- ja TE-bottien kanssa Työmarkkinatori-sivustolle. Samalla Muutosturvabotti rakennettiin kokonaan uudestaan: tällä kertaa aiempaa älykkäämmäksi, tekoälypohjaiseksi chattipalveluksi.

Päivitetty: 10.08.2023