kuvituskuva

Keski-Suomen yrityspalvelut

kolme työntekijää istuu sohvalla tietokoneiden kanssa

Henkilöstön kehittäminen ja koulutukset

Haluatko kehittää henkilöstön osaamista? Meillä on tarjottavana useita mahdollisuuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseen!

Yhteishankintakoulutukset soveltuvat niin uuden työvoiman kouluttamiseen kuin jo työssä olevan henkilöstön kehittämiseen tai tueksi irtisanotuille. Myös suomen tai ruotsin kielen koulutus on mahdollista.

Työvoimakoulutukset suunnitellaan yrityksen tarpeet huomioiden, ja ne tähtäävät osallistujan tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen. Tavoitteena on saada alueen yrityksille ammattitaitoista työvoimaa.

Kasvuhaluisten pk-yritysten johto ja avainhenkilöstö voivat osallistua koulutuksiin, joita järjestetään kolmella teemalla: kasvuun johtaminen, talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen.

Monta tapaa kouluttaa henkilöstöä

 • Kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan koulutusta toteuttaa niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat ja rahoittavat TE-palvelut sekä yritys yhdessä.

  Yhteishankintakoulutusta voidaan järjestää yhden työnantajan tarpeisiin tai yhteistyössä usean työnantajan kanssa. 

  Yhteishankinnan tuotteita on kolme:

  1. RekryKoulutus - uutta osaavaa työvoimaa
  2. TäsmäKoulutus - työssä olevan henkilöstön kouluttamiseen
  3. MuutosKoulutus - tukea irtisanotuille


  Yhteishankintakoulutukseen voivat osallistua

  • Työnantajan palvelukseen tulevat (RekryKoulutus), palveluksessa olevat (TäsmäKoulutus) tai irtisanotut (MuutosKoulutus) työntekijät
  • Yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät
  • Yrittäjä itse tilanteessa, jossa kyse on yrittäjäksi ryhtyvästä henkilöstä tai yrittäjä osallistuu samaan koulutukseen työntekijöidensä rinnalla


  Uutena yhteishankinnan palvelutuotteena ELY-keskus tarjoaa työpaikkasuomen kielikoulutusta. Koulutuksen avulla yritys voi edistää nykyisen tai rekrytoimansa vieraskielisen henkilöstön työhön ja ammattiin liittyvää kielitaitoa. Työpaikkasuomi on osa Talent Boost -palvelukokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista.

  Lue lisää työpaikkasuomesta: 


  Lue lisää yhteishankintakoulutuksista ELY-keskuksen verkkosivuilta:

  Ota yhteyttä:

  Minna Haapala
  Koulutusasiantuntija, ELY-keskus
  p. 0295 024 032, [email protected]

  Merja Taipale
  Erikoissuunnittelija, ELY-keskus
  p. 0295 024 023, [email protected]

  Tarja Hyvönen
  Yritysasiantuntija, TE-palvelut
  p. 0295 046 036, [email protected]

  Voit olla yhteydessä myös muihin TE-palveluiden yritysasiantuntijoihin.

 • Työvoimakoulutuksen ensisijaisena tavoitteena on vastata työelämän henkilöstötarpeisiin ja edistää ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta alueen tarpeen mukaisesti. Suunnittelemme koulutukset työmarkkinalähtöisesti yrityksen tarpeet huomioiden, joten työnantajilla on mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön.

  Työvoimakoulutus perustuu olemassa olevien tutkintojen osiin, jolloin uusi potentiaalinen työntekijä voi suorittaa koko tutkinnon loppuun esimerkiksi oppisopimuksella. Kun koulutus polutetaan työvoimakoulutuksesta oppisopimukseen, työnantaja voi näin tavoittaa helpommin osaavaa työvoimaa ja edistää palkattavan henkilön osaamistasoa alan työympäristössä.

  Työllistämisen edistämiseksi tarjoamme myös työnhakua, työelämätaitoja ja alanvaihtoa tukevia valmennuksia ja arviointeja työnantajien toiveet huomioiden. Kehitämme myös työnantajille suunnattuja ostopalveluita.

  Ota yhteyttä:

  Lauri Saramäki
  Palvelupäällikkö, TE-palvelut
  p. 0295 046 212, [email protected]

  Anna Saarela-Korhonen
  Koulutusasiantuntija, TE-palvelut
  p. 0295 046 220, [email protected]

Päivitetty: 13.05.2024