kuvituskuva

Keski-Suomen yrityspalvelut

Yhteistyössä

Muu rahoitus

Luovat alat

Taide ja kultuuri, rahoitushaut. Lue lisää kulttuurialan rahoitushauista (taidejakultuuri.fi).

Kopioston rahoitushaut

CreaDemo-ohjelmasta myönnetään tukea luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin ja DigiDemo-ohjelmasta myönnetään tukea uusien digitaalisten sisältöjen tuotekehitykseen. Lue lisää CreaDemo ja DigiDemo (kopiosto.fi)

Ilmastorahasto

Rahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa rahoitus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Kohteina esimerkiksi ilmastoratkaisujen kaupallinen skaalaus ja päästövähennyksiä mahdollistavat alustat. Lue lisää (ilmastorahasto.fi).

Keski-Suomen liiton rahoitus

Keski-Suomen liitto myöntää rahoitusta maakunnan elinvoimaa ja hyvinvointia vahvistaviin hankkeisiin. Käytössä on erilaisia rahoituslähteitä: maakunnan oma kehittämisrahasto, kansallista aluekehittämisrahaa ja Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-varoja.

Päivitetty: 06.02.2024