Hämeen Yrityspalvelut

Autamme sinua rahoitukseen, rekrytointiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä henkilöstön koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa.

Maaseuturahoitus

Maaseutualueella pienet yritykset voivat hakea investointitukea kone- ja laitehankintoihinsa, rakennusten hankintaan ja rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin. Sama mahdollisuus on myös maatiloilla ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavilla pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, myös vaikka ne sijaitsivat kaupungissa. Lisäksi maaseutualueen pienille yrityksille voidaan myöntää perustamistukea. 

Yhteystiedot

Päijät-Häme

Kanta-Häme

Kari Palvaila.

Kari Palvaila
puh. 0295 025 082
kari.palvaila(at)ely-keskus.fi
Maaseudun yritysrahoitus, elintarvikeyritykset

Olli Löyttyniemi.

Olli Löyttyniemi
puh. 0295 025 074
olli.loyttyniemi(at)ely-keskus.fi
Maaseudun yritysrahoitus, elintarvikeyritykset

 

Maksatuksen yhteystiedot

Piritta Pihlavamäki
puh. 0295 025 131
piritta.pihlavamaki(at)ely-keskus.fi