Hämeen yrityspalvelut

Autamme sinua rahoitukseen, rekrytointiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä henkilöstön koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa.

Yrityksen kehittämisavustus ja Kansallinen TKI-rahoitus

Yrityksen kehittämisavustuksen alla on tällä hetkellä haettavissa kaksi eri rahoitusta:

1. Yrityksen kehittämisavustusta myönnämme pk-yritysten kehittämis- tai investointihankkeisiin, jotka liittyvät kasvuun, tuotekehitykseen ja palveluiden ja prosessien kehittämiseen tai kansainvälistymiseen. Tuen suuruus investoinneissa 10–20 % ja muissa kehittämistoimissa 50-60 %.

2. Kansallinen TKI-rahoitus PK-yrityksille on suunnattu Etelä- ja Länsi-Suomen alueen pienten yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Kansallista TKI-rahoitusta voivat hakea:

  • Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiden kehittämishankkeissa mukana ollut tai oleva pieni yritys. Poikkeustapauksessa avustus voidaan myöntää myös edellä mainitussa kehittämishankkeessa mukana olleelle tai olevalle keskisuurelle yritykselle silloin, kun yritys toimii pääosin vielä kotimarkkinoilla.
  • Aloittamisvaiheessa oleva alle viisivuotias yritys. Aloittamisvaiheessa olevalla yrityksellä tarkoitetaan alle viisivuotiasta yritystä. Yrityksen ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin eikä yritys ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Mikäli yritys on osa konsernia, kaikkien konsernin yhtiöiden tulee olla rahoituksen päätöksentekohetkellä alle viisivuotiaita. ​​​​
  • Voit tehdä hakemuksen Aluehallinnon asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Rahoitukseen sovelletaan ELY-keskuksien rahoituslinjauksia ja tukitasoja. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa tutustua ELY-keskuksen rahoituslinjauksiin.

Team Finland -verkosto tarjoaa rahoitusta ja neuvontaa kansainvälistymiseen. Muut Team Finland -palvelut ja aluetiimit löydät Kansainvälistyminen -sivulta.

Kansainvälistyminen

Yhteystiedot

 

Jari Kekki                                  
puh. 0295 025 055
jari.kekki(at)ely-keskus.fi

Milla-Mari Hallikainen
puh. 0295 025 115
milla-mari.hallikainen(at)ely-keskus.fi

Miia Forsström

Miia Forsström
puh. 0295 025 040
miia.forsstrom(at)ely-keskus.fi

Conny Lindroos.

Conny Lindroos
puh. 0295 025 142
conny.lindroos(at)ely-keskus.fi

Jere Auvinen
puh. 0295 025 201
jere.auvinen(at)ely-keskus.fi

Tuija Saarinen
puh. 0295 025 008
tuija.saarinen(at)ely-keskus.fi

Matti Nykänen.

Matti Nykänen
puh. 0295 025 079
matti.nykanen(at)ely-keskus.fi
kansainvälistymishankkeet
Team Finland, ELY-keskus, Business Finland,
Finnvera, ulkomaan verkostot

Tuomo Kauha
puh. 0295 025 079
tuomo.kauha(at)ely-keskus.fi
kansainvälistymishankkeet
Team Finland, ELY-keskus, Business Finland,
Finnvera, ulkomaan verkostot

 

Jutta Keino
puh. 0295 025 180
jutta.keino(at)ely-keskus.fi
kansainvälistymishankkeet
Team Finland, ELY-keskus, Business Finland,
Finnvera, ulkomaan verkostot

Saat tukea myös valtakunnallisesta ELY-keskusten rahoitusneuvonnasta: Pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta, puh. 0295 024 800

Maksatuksen yhteystiedot

Outi Mänttäri
puh. 0295 029 119
outi.manttari(at)ely-keskus.fi

Tiina Salminen
puh. 0295 025 186
tiina.salminen(at)ely-keskus.fi

 

Päivitetty: 23.02.2024