Hämeen yrityspalvelut

Autamme sinua rahoitukseen, rekrytointiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä henkilöstön koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa.

Kansainväliset rekrytoinnit

EURES on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella. Rekrytoinnissa auttavat eurooppalaiseen työnvälitykseen erikoistuneet EURES-asiantuntijat kaikissa EU- ja ETA-maissa. 

Tutustu tarkemmin EURES-verkostoon (tyomarkkinatori.fi)

Lisäksi Work in Finland - kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, joka tarjoaa työnantajille yleistason neuvontaa kansainväliseen rekrytointiin ja työperäiseen maahanmuuttoon liittyen. Puh. 0295 016 770 (ma–pe klo 9–15) tai voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen tyonantajaneuvonta(at)workinfinland.fi.

Kansainvälistä rekrytointia tukevat palvelut


Osaajia teknologiateollisuuteen Euroopasta

Rekrytoivalla teknologiateollisuuden ammattitaidon testauspalvelulla tuetaan kansainvälisen ammatti- ja erityisosaajien rekrytointia teknologiateollisuuden toimialoille. Yrityksiä autetaan osaajien löytämisessä, hakijoiden osaamisen testaamisessa ja rekrytoitavien osaajien osaamisen kehittämisessä.

Palvelukokonaisuus koostuu lähtömaassa tapahtuvasta työpaikkojen markkinoinnista ja osaajien tunnistamisesta sekä vastaanottavan työyhteisön valmentamista. Lisäksi palveluun on mahdollista sisällyttää kieli-, yhteiskunta- ja kulttuurikoulutusta rekrytoitaville osaajille sekä tukipalveluita osaajien puolisoille ja heidät rekrytoiville työnantajille. Lähtömaassa toteutettavassa ammattitaidon testauksella varmistetaan Suomeen muuttavan työntekijän riittävä osaamisen taso ja valmiudet työn aloittamiseen. Työnantaja-tilaajan maksuosuus on puolet järjestämisen kokonaiskustannuksista. Puolisoiden tukipaketin kustannukset maksaa kokonaan ELY-keskus. Työnantaja tekee esityksen kansainvälisien rekrytoinnin palveluista ELY-keskukseen.
 

Tutustu tarkemmin yhteisrahoitteiseen palveluhankintaan (suomi.fi)


Kaipaako työntekijänne suomen kielen taito kohennusta?

Työpaikkasuomi on koulutusta, jonka avulla yritys voi edistää nykyisen tai rekrytoimansa vieraskielisen henkilöstön työhön ja ammattiin liittyvää kielitaitoa. Koulutussisällössä keskitytään ammattiin tai toimialaan liittyvän suomen kielen opiskelun lisäksi esimerkiksi työtehtävissä kohdattaviin sekä työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyviin viestintätilanteisiin. Työpaikkasuomi koulutus soveltuu kaiken kokoisille yrityksille ja julkiselle sektorille. Koulutusta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkoulutuksena joko Täsmä-, Rekry- tai MuutosKoulutuksena. Työpaikkasuomessa työnantajan maksuosuus on 20–50 % koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Yhteystiedot

Päijät-Häme

Kanta-Häme

Vuokko Keränen
puh. 0295 041 604
vuokko.keranen(at)te-toimisto.fi
EURES-palvelut

Vuokko Keränen
puh. 0295 041 604
vuokko.keranen(at)te-toimisto.fi
EURES-palvelut

Piritta Lännenpää
puh. 0295 041 867
piritta.lannenpaa(at)te-toimisto.fi
kansainväliset rekrytoinnit

Hanna Blomqvist
puh. 0295 041 725
hanna.blomqvist(at)te-toimisto.fi
kansainväliset rekrytoinnit

Tuula Kinnunen
puh. 0295 025 163
tuula.kinnunen(at)ely-keskus.fi
kansainvälistä rekrytointia tukevien
palveluiden hankinnat

Tuula Kinnunen
puh. 0295 025 163
tuula.kinnunen(at)ely-keskus.fi
kansainvälistä rekrytointia tukevien
palveluiden hankinnat

Päivitetty: 23.02.2024