Hämeen yrityspalvelut

Autamme sinua rahoitukseen, rekrytointiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä henkilöstön koulutustarpeisiin liittyvissä asioissa.

Yhteishankintakoulutukset

Tarvitsetteko uutta osaavaa työvoimaa?

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto uusien työntekijöiden hankkimiseen silloin, kun valmiita, ammattitaitoisia tekijöitä ei löydy. Koulutus soveltuu kaikille toimialoille ja kaiken kokoisille työnantajille. Koulutus on aina räätälöityä työnantajan tarpeisiin sopivaksi. Koulutus voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
RekryKoulutuksessa työnantajan maksuosuus on 30 % koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Tutustu tarkemmin RekryKoulutukseen

Tarvitseeko nykyinen henkilöstö uutta osaamista vastatakseen muuttuneisiin olosuhteisiin?

TäsmäKoulutus on tarkoitettu yrityksen nykyiselle henkilöstölle, kun yrityksen toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu ja muutokset edellyttävät henkilöstön osaamisen parantamista. TäsmäKoulutus on suunnattu erityisesti PK-yrityksille ja sitä voidaan toteuttaa myös määräaikaisissa lomautustilanteissa. TäsmäKoulutuksena ei voida rahoittaa työnantajan tavanomaista henkilöstökoulutusta.
TäsmäKoulutuksessa työnantajan maksuosuus on 30–50 % koulutuksen kokonaiskustannuksista yrityksen koon ja liikevaihdon mukaan.

Tutustu tarkemmin TäsmäKoulutukseen

Kaipaako työntekijänne suomen kielen taito kohennusta?

Työpaikkasuomi on koulutusta, jonka avulla yritys voi edistää nykyisen tai rekrytoimansa vieraskielisen henkilöstön työhön ja ammattiin liittyvää kielitaitoa. Koulutussisällössä keskitytään ammattiin tai toimialaan liittyvän suomen kielen opiskelun lisäksi esimerkiksi työtehtävissä kohdattaviin sekä työturvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyviin viestintätilanteisiin. Työpaikkasuomi koulutus soveltuu kaiken kokoisille yrityksille ja julkiselle sektorille. Koulutusta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäkoulutuksena joko Täsmä-, Rekry- tai MuutosKoulutuksena. Työpaikkasuomessa työnantajan maksuosuus on 20–50 % koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Tutustu tarkemmin Työpaikkasuomeen
 

Edellä kuvatut yhteishankintakoulutukset (Rekry- ja TäsmäKoulutus) ovat yrityksen tarpeisiin kohdennettua ammatillista työvoimakoulutusta, jonka yritys ja ELY-keskus suunnittelevat, hankkivat ja rahoittavat yhdessä. Kouluttajana on aina ostajista riippumaton taho ja koulutuksen kesto on oltava vähintään 10 pv/hlö.

Yhteystiedot

Päijät-Häme

Kanta-Häme

Heli Nieminen.

Heli Nieminen
puh. 0295 041 676
heli.h.nieminen(at)te-toimisto.fi

Jari Lartama.

Jari Lartama
puh. 0295 041 657
jari.lartama(at)te-toimisto.fi

Annika Kuhlman
puh. 0295 041 764
annika.kuhlman(at)te-toimisto.fi

Jussi Miettinen
puh. 0295 041 843
jussi.miettinen(at)te-toimisto.fi

Minna Talvikunnas.

Minna Talvikunnas
puh. 0295 041 521
minna.talvikunnas(at)te-toimisto.fi

Anni Lautala
puh. 0295 025 069
anni.lautala(at)ely-keskus.fi
työvoimatarpeiden ennakointi, koulutushankinnat ja sidosryhmäyhteistyö

Marja Leppänen.

Marja Leppänen
puh. 0295 041 815
marja.leppanen(at)te-toimisto.fi

 

 Marko Raatikainen
puh. 0295 041 879 
marko.raatikainen(at)te-toimisto.fi

 

 

Tuula Kinnunen.

Tuula Kinnunen
puh. 0295 025 163
tuula.kinnunen(at)ely-keskus.fi
työvoimatarpeiden ennakointi, koulutushankinnat ja sidosryhmäyhteistyö

 

 

Päivitetty: 13.03.2023