Suomi 100 - Taustat ja tarinat

Juhlasivulla esitellään virastojen toimintaa ennen ja nyt

Oikopolut

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria julkaistiin kesäkuussa 2010 FT Matti Enbusken kirjoittamana. Historiaan on koottu hajallaan olevasta historiatietoaineistosta analysoitu alueellisen ympäristöhistorian kokonaisuus. Sen tavoitteena on helpottaa tiedon käyttöä ympäristövalistuksessa, -kasvatuksessa, -opetuksessa ja -tiedotuksessa verkkoviestinnän keinoin.

Historia keskittyy Pohjois-Pohjanmaahan, mutta sivustoilla käsitellään myös laajemmin Pohjois-Suomen vesi- ja ympäristöasioiden kehitystä. Ymmärtämällä menneisyyttä on helpompi nähdä vesi- ja ympäristöasioiden merkitys alueen kehitykselle myös tulevaisuudessa: miten ja miksi ihmiset ovat muokanneet ja hyödyntäneet pohjoissuomalaista ympäristöä ja millaisia seurauksia toiminnasta on ollut. Tämä esitys kuljettaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoriaa vuosisatojen aikaskaalassa, mutta pääasiassa 1800-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle.

Ympäristöhistoriaan perehdytään kolmen tutkimusteeman kautta:

  1. ympäristöön vaikuttavat tekijät (vesistörakentaminen, asutus, liikenne, maa- ja metsätalous, elinkeinoelämä ym.)
  2. ympäristöä ohjaavat tekijät (viranomaisohjaus, toimintaa harjoittaneet, lainsäädäntö, yhteiskunnan yleinen ja ideologinen vaikutus)
  3. ympäristöön kohdentuneet seuraukset (luonto, ihmisen ympäristö, ympäristön hoito).

Lue koko julkaisu

Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria (doria.fi)

Päivitetty: 23.09.2021