Suomi 100 - Taustat ja tarinat

Juhlasivulla esitellään virastojen toimintaa ennen ja nyt

Koulutuksella osaamista, yrittäjyyttä ja hyvää työllisyyttä

Suomi 100 – Taustat ja tarinat juttusarjamme viimeisessä osassa käymme taas Etelä-Savossa. Etelä-Savon Suomi100 – blogissa kerrotaan myös osaamisen kehittämisestä. Osaamisen kehittäminen on oleellista alueiden hyvinvoinnille, ja se luo pohjaa yrittäjyydelle ja hyvälle työllisyydelle.

Osaaminen on maakuntastrategian keskiössä myös Etelä-Savossa. Uudessa maakuntastrategiassa kärjiksi ovat nousseet vesi, metsä ja ruoka. Niiden alla osaamista kehitetään maakunnan parhaaksi. Blogi nostaa esiin eteläsavolaisen koulutus- ja tutkimussektorin keskeisen tulevaisuuden kysymyksen, miten osaavaa työvoimaa pystytään kouluttamaan laajassa yhteistyössä eri sektori- ja koulutusrajat ylittäen. Työelämän jatkuva muutos sekä digitalisaatio haastavat työntekijät ja yrittäjät kehittämään osaamistaan. Kirjoittajat muistuttavatkin, että elinikäinen oppiminen on tullut jäädäkseen. 

Blogissa kerrotaan myös, että Etelä-Savossa on eniten yrityksiä väestömäärään suhteutettuna koko Suomessa, mikä kertoo alueen yrityshenkisestä ilmapiiristä. Maakunnan yritykset ovat suurelta osin mikro- ja pienyrityksiä, joihin tänä päivänä suuri osa uusista työpaikoista syntyy. Suomen ja Etelä-Savon tilanne näyttää valoisalta.  Yritysten tilauskannat ovat parantuneet, investointeja on käynnistymässä ja työpaikkoja on avoinna merkittävästi enemmän kuin viime vuosina. Kasvun ja hyvän työllisyyden edellytykset ovat olemassa.

Yhtenä osana maakunta- ja soteuudistusta on ELY-keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalveluiden kokoaminen kasvupalveluiksi, joiden järjestämisvastuu on uudella maakunnalla. Mikäli lait hyväksytään, henkilö- ja yritysasiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille. Tavoitteena on kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen sekä hyvä työllisyys.

Tämän juttusarjamme viimeisen tarinan myötä haluamme toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta 2018!

Kuvituskuva: sinisiä ilotulisraketteja.

Päivitetty: 17.03.2021