Suomi 100 - Taustat ja tarinat

Juhlasivulla esitellään virastojen toimintaa ennen ja nyt

Kvarkens skärgård - världsnaturarv

I Finland finns ett enda naturarvobjekt i Unescos världsarvsförteckning -Kvarkens skärgård.

Unescos världsarvsavtal föddes i Paris år 1972. Finland ratifierade världsarvsavtalet år 1986. Snart efter detta började man kartlägga Finlands potentiella naturarvsobjekt. Vårt land är till sin ytstruktur rätt anspråkslöst. Vi saknar riktiga bergskedjor, glaciärer, aktiva vulkanområden och fördjupningar i havsbotten. Artmångfalden är inte stor och det finns inte heller många endemiska arter.

Kvarkens skärgårdAtt få Kvarkens landhöjningskust i Unescos världsarvsförteckning tog ett par årtionden. Den 16 februari år 2006 fick Finland sitt första världsnaturarvsobjekt då Kvarkens skärgård godkändes i världsarvsförteckningen på världsarvskomitteens möte som hölls i Vilnius i Litauern. Kvarkens skärgård togs med i världsarvsförteckningen på geologiska grunder. Den ansågs fylla förutsättningarna som krävs dvs. exemplariskt belysa jordklotets utvecklingshistoria och anmärkningsvärda geologiska processer som är på gång. Området klassificerades som ett universalt enastående område och som mänsklighetens gemensamma arv.

Kvarkens skärgård och Höga kusten är Finlands och Sveriges gemensamma världsarvsobjekt. Tillsammans ger de en fulländad bild av landhöjningsfenomenet, som senaste istid orsakade och dess geologiska och biologiska skeden.

Det är en stor ära att bli medtagen i världsarvsförteckningen. Det förpliktigar att skydda, bevara och vårda det utnämnda objektet. Världsarvstiteln kan även förloras ifall skötseln av världsarvet försummas eller ifall objektet inte längre anses uppfylla de kriterier enligt vilka erkännandet fåtts.

Ett år efter det Kvarken området utsetts till världsarvsobjekt hölls invigningsfesten. Festen hölls hösten 2007 i Svedjehamn Replot och många som deltog kallade Unescos naturarvserkännande för "naturens Nobelpris". Invigningstalet hölls av president Martti Ahtisaari, ett år senare fick Ahtisaari själv motta Nobels fredspris.

Västra Finlands miljöcentral hade en central roll i processen med att få med Kvarkens skärgård i Unescos världarvsförteckning. NTM-centralernas uppgift (tidigare Miljö-centralerna) är att  främja och övervaka naturvården. Den biologiska mångfalden i naturen tryggas genom skydd och vård av värdefulla naturtyper och hotade arter. NTM-centralerna förvärvar områden för staten för att genomföra olika naturvårdsprogram och inrättar naturskyddsområden på privata marker i samarbete med markägarna.

Läs mer

 

Päivitetty: 25.02.2021